Leif-Ove Hansen gjenvalgt som leder

HivNorge avholdt årsmøte i går torsdag 9. mars og styreleder Leif-Ove Hansen ble gjenvalgt for to nye år. Med seg som nyvalgte i det nye styret har han blant andre Karin Valvik og Jens Harald Älgenäs Eliassen. Årsmøtet vedtok også tre uttalelser.

scheduleOppdatert: 16.12.2022

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Årsmøtet godkjente foreningens årsmelding og regnskap og valgte nye medlemmer til styret.

Det nye styret ser nå slik ut.

Leif-Ove Hansen, styreleder, gjenvalgt for to år

Marcella Loyova, nestleder – ikke på valg

Dan Henning Ness, styremedlem – ikke på valg

Einar Seierstad, styremedlem – ikke på valg

Karin Valvik, styremedlem – valgt for to år

Jens Harald Älgenäs Eliassen – valgt for to år

Merete Klausen, styremedlem – gjenvalgt for to år

Erik, varamedlem – valgt for to år

Wolela Haile, varamedlem – valgt for ett år

Årsmøtet vedtok også tre uttalelser

Helse- og livsforsikringer for mennesker som lever med hiv.Mennesker som lever med hiv i dag er på vellykket medisinering og lever dermed like lenge som resten av befolkningen. Det gjør at man har behov for helse- og livsforsikringer i samme grad som alle andre. Det er i dag stor variasjon og ulikhet i tilgang og pris på disse typer forsikringer når man lever med hiv. Selv om forsikringsbransjen vurderer diagnoser likt, blir resultatet av hvordan de priser denne risikoen svært ulik for den som lever med hiv. Noen får svært høy premie på sine forsikringer, mens andre ikke gjør det. Noen får helseforsikring uten tillegg i pris, for andre blir det altfor dyrt. Livsforsikringer, som er en forsikringssum etterlatte får hvis man dør, er noe hivpositive får, men det er stor variasjon på tillegget man betaler for hivdiagnosen.

Helse- og livsforsikringer for mennesker som lever med hiv.

HivNorge mener mennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling skal vurderes med lik risiko for sykdom som andre. Det vil si at vi skal kunne tilbys forsikringer uten tilleggspremie for risiko.

HivNorge skal jobbe aktivt opp mot Nemnda for helsevurdering for å få endret denne praksisen. Vi håper forsikringsselskapene vil være enige med oss i dette.

StraffelovenMennesker som lever med hiv og er på vellykket behandling kan ikke videreføre smitte til andre. Straff skal ikke kunne benyttes hvis smitteverntiltak har vært utført. Med dette menes det at det har vært brukt kondom og/eller den hivpositive er på vellykket behandling. Det vil være mulig å straffe hensynsløs adferd.

Straffeloven

Vi har nå en situasjon hvor rettsvesenet ligger foran lovgiver på området. Stavanger tingrett avsa dom der de anså vellykket behandling som sikrere enn kondom og at risikoen for smitte var så ubetydelig at det ikke ville være naturlig å straffeforfølge personen med hiv.

PrEP – som er hivmedisiner hivnegative tar slik at de ikke kan bli smittet av hiv, endrer også på hvordan man anser risiko for hivsmitte. PrEP som er tilgjengelig for de som er i høyrisikogrupper for hiv, gjør at straff for risikoeksponering igjen må diskuteres grundig.

HivNorge mener tiden for å ta innover seg dagens medisinske virkelighet for mennesker som lever med hiv er overmoden. Lovgiver må ta inn den nye kunnskapen og sørge for god tydelighet for mennesker som ikke utgjør noen smitterisiko. Straff skal ikke kunne benyttes hvis smitte ikke er overført eller smitteverntiltak har vært utført. Med dette menes det at det har vært brukt kondom og/eller den hivpositive er på vellykket behandling.

MoralismeDet har de siste årene vært mange uttalelser fra både politikere, organisasjoner, leger og mange enkeltpersoner om uønsket seksuell praksis blant msm og i homomiljøet. Det har da handlet om at msm og homser har et for høyt antall seksualpartnere, sex med høy risiko, dårlig kondombruk og bruk av PrEP. Det er frustrasjon over at folk ikke skjønner sitt eget beste, eller at de utsetter seg for så mye risiko at det er galskap. Det er fullt mulig å være uenig om hvordan man skal bruke ressurser for å forebygge nye hivinfeksjoner og soi blant homser og msm, men å omtale voksne menneskers valg som om de er dumme mener HivNorge ikke er en god vei å gå.

Moralisme

HivNorge mener folk selv har ansvar for egen seksuell helse. Man skal ikke pålegge andre stigma, skyld eller skam for deres seksuelle valg. HivNorge står for en ikke dømmende og åpen holdning til menneskers seksualitet og seksuelle valg.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.