Kunnskap

Børre Sørdahl og organisasjonen THINK vil smitte norsk ungdom med kunnskap og entusiasme. Det vil de gjøre ved å finne attraktive løsninger i stedet for påbud og formaninger.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum, foto: Anders Bergan

labelEmner:

Hva er THINK?

THINK er en ideell stiftelse som ble stiftet formelt i mai 2007. Inspirasjonen kom fra hivinformant Nomatemba Solli i HivNorge og Nelson Mandela-konserten i Tromsø i 2005. Det var en bevisstgjørende opplevelse for meg. Målet vårt er å smitte unge med kunnskap og entusiasme til kamp mot hiv og aids. Primærmålgruppen vår er mellom 15 og 30 og vi ser at kunnskapsnivået både i Norge og i andre deler av verden er skremmende lavt. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi jobber med kunnskapsformidling i Norge og i samarbeidsland som Russland og Sør-Afrika. Vi samarbeider ofte med organisasjoner som Medisinernes Seksualopplysning, HivNorge, Changemaker og Røde Kors Ungdom. En grunnleggende tanke hos oss er at unge skal informere unge. Vår erfaring er at de unge ikke lytter til autoritetenes informasjon, mens de mer enn gjerne lytter til sine likemenn.

Et annet vesentlig poeng i vår strategi er å gjøre løsningene attraktive. I et sørafrikansk township – altså den bydelen hvor de svarte afrikanerne fikk lov til å bo under apartheid – kan vi gå inn å skape en klubb eller et samfunn hvor ungdom premieres for å kjenne sin hivstatus. Tester de seg et antall ganger per år får de, la oss si, gratis ringeminutter til mobilen. De premieres for å kjenne sin hivstatus, ikke for å være hivnegative. Ideen er at hivnegative vil besktytte seg og hivpositive vil beskytte seg selv og andre når de vet de er smittet.

Hvorfor er det viktig med barn og unge som målgruppe for det hivforebyggende arbeidet?

Det helt grunnleggende svaret er at det er ungdom som representerer fremtiden. Med skikkelig kunnskap og entusiasme kan ungdom forandre verden der den eldre generasjonen har mislykkes. Samtidig er uvitenheten blant ungdom stor ikke minst fordi myndighetene legger all seksualopplysning til 10. klasse og lite eller ingenting til videregående. Det betyr at mange ungdommer blir kunnskapsløse på dette feltet. Kunnskapsløshet stanser verken viruset eller stigmatiseringen av hivpositive. Vi har opplevd at ellers vanlige, oppgående elever ved videregående skoler her i Troms fylke har vært redd for å stå ved siden av en hivpositiv på grunn av frykt for smitte. Så vi skal opplyse, forebygge og mobilisere til kamp mot den stigmatisering og sosial urettferdighet som rammer hivpositive.

Stigmatisering og sosial urettferdighet er noe av det dere arbeider mot. Hva gjør dere og hvor viktig er dette i kampen mot hiv og i forhold til å engasjere ungdom?

Stigmatiseringen er det største hinderet for å komme viruset til livs. Får vi slutt på stigmatiseringen vil det føre til at flere vil våge å teste seg, for eksempel i land som Sør-Afrika og Russland. Det vil være med på å redusere faren for smittespredning. Samtidig er det viktig å innse at sosial urettferdighet og diskriminering er noe som engasjerer, men også rammer ungdom som gruppe over hele verden. Derfor er slike forhold en mobiliserende faktor, men minst like viktig for oss er det å myndiggjøre ungdom til å våge å tro på seg selv, til å våge å tro at de kan gjøre en forskjell.

THINK driver et utstrakt internasjonalt arbeid. Er det ikke nok å ta tak i i Norge i forhold til diskriminering og stigmatisering?

Det er mer enn nok i Norge å ta tak i, og det gjør vi da også gjennom våre skolekampanjer. Og på individuelt plan kan problemene være like ødeleggende og traumatiserende i Norge som hvor som helst ellers. Likevel er det slik at andre land, som for eksempel Sør-Afrika, er problemene av større omfang sosialt sett. Der vil vi være med å gjøre en forskjell slik at vi bidrar til å skape en sosialt bærekraftig utvikling også der.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.