Kritisk for hivbehandling i Ukraina 

Den alvorlige situasjonen i Ukraina er en trussel mot tilgangen på hivbehandling og annen medisinsk behandling i landet. Fem nordiske pasientorganisasjoner forent i Hiv-Norden, understreker alvoret i situasjonen.

scheduleOppdatert: 02.03.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

I en felles uttalelse som sendes til helsemyndigheter og beslutningstakere i de nordiske landene, påpeker Hiv-Norden det presserende behovet for å øke bevisstheten om en forventet økning i vanskeligheter med å opprettholde hivbehandling for personer som lever med hiv i Ukraina, og for mennesker på flukt. Rapporter fra Det internasjonale Røde Kors, samt andre humanitære organisasjoner, tyder på at mennesker i Ukraina allerede opplever alvorlige problemer med å få tilgang til medisiner. Dette kan få fatale konsekvenser både for den enkelte som lever med hiv, men også for det hivforebyggende arbeidet over hele Europa. 

Det er et samlet Hiv-Norden som står bak uttalelsen, bestående av de nordiske pasientorganisasjonene for mennesker som lever med hiv, Hiv-Sverige, HivFinland, Hiv-DanmarkHIV-Island og HivNorge. 

Gjennom Hiv-Norden ber HIV-Island, Hiv-Sverige, HivFinland, HIV-Danmark og HivNorge om at nordiske helsemyndigheter sikrer at mennesker som flykter til Norden får hivbehandling.  Det haster også å iverksette tiltak for å sikre livsviktig behandling for mennesker som er igjen i Ukraina. Ifølge Unaids tall fra 2020 lever det 260.000 mennesker med hiv i Ukraina som har behov for å opprettholde, eller til og med begynne på hivbehandling. Uten behandling vil mange kunne bli alvorlig syke og det kan også oppstå resistens mot de effektive hivmedisinene vi har.  

Situasjonen er svært alvorlig, og det haster med å iverksette tiltak. For mennesker som lever med hiv i Ukraina og som allerede er utsatt for stigma og diskriminering, understreker Hiv-Norden viktigheten av å ivareta og prioritere deres tilgang til denne livsviktige behandlingen. 

De fem nordiske pasientorganisasjonene for mennesker som lever med hiv oppfordrer de ansvarlige til å handle umiddelbart. 

— Vi vil sende erklæringen til helse- og omsorgsministeren og utenriksministeren og håper at de vil ta med seg bekymringene som rettes frem i erklæringen i sin dialog med sine utenlandske kolleger og overfor de ulike hjelpeorganisasjonene som er på plass i Ukraina og nærområende, sier HivNorges generalsekretær, Anne-Karin Kolstad. 

Her kan du laste ned Hiv-Nordens uttalelse.

Les også

schedule12.08.2022

→ Høringssvar – forslag om klassifisering av apekopper som allmennfarlig smittsom sykdom i henhold til smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag om å endre forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer slik at apekopper klassifiseres som «allmennfarlig smittsom sykdom». Les HivNorges høringsinspill i sin helhet her.

schedule11.08.2022

→ Vil kun vaksinere nærkontakter mot apekopper

Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet har nå besluttet Norges strategi for vaksinering mot apekopper. De vil fortløpende starte vaksinering av husstandsmedlemmer og seksualkontakter til personer med bekreftet apekoppsmitte.