Kriminalisering ikke veien å gå

– Rettighetsarbeid må styrkes. Uten avkriminalisering og grunnleggende menneskerettigheter for hivpositive, menn som har sex med menn, sexarbeidere og stoffbrukere taper vi kampen mot hiv.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Inger-Lise Hognerud.

Noe av det viktigste HivNorges juridiske rådgiver Inger-Lise Hognerud har med seg hjem fra AIDS2010 i Wien, er en styrkning av overbevisningen om at uten en rettighetsbasert tilnærming til hiv og aidsepidemien kommer vi ingen vei. Konferansen har ettertrykkelig slått fast at kriminalisering ikke er veien å gå.

– Rettighetsarbeidet er kjempeviktig og det er flott at det går igjen over alt her på konferansesenteret i Wien, sier Hognerud i en prat mellom sesjoner, møter og kilometerlange spaserturer i minst like lange korridorer. En konferanse med 25.00 deltagere fra 185 ulike land fordrer stor plass.

– Vi har i noen grad den medisinske biten på plass i kampen mot aids, det jobbes mye og bra på sosiale og økonomiske konsekvenser av hiv og aids, og likevel vokser epidemien. Her i Wien er det helt entydig slått fast at det nå er rettighetsarbeidet som må styrkes, uten avkriminalisering og uten grunnleggende menneskerettigheter for hivpositive, menn som har sex med menn, sexarbeidere og stoffbrukere, taper vi kampen. Dette har vært et hovedfokus, og det styrker oss og meg personlig i vårt engasjement.

Dette fokuset har sørget for en faglig opptur for Hognerud, men det er ikke den eneste. Hun forteller at hun har fått masse faglig påfyll på kryss og tvers. Hun har lært mer om behandling og betydningen av behandling som forebygging. Stigma og diskriminering er også temaer Hognerud er glad for hun har fått ytterligere kunnskap om. Dessuten har hun ikke minst benyttet anledningen til å skaffe seg nye kontakter:

– Det er et fantastisk trøkk her og vi kommer i kontakt med utrolig mange ulike ressurspersoner. Vi får også tilgang til ny kunnskap og nye rapporter som vi kan bruke i vår kamp for hivpositives rettigheter hjemme i Norge. Vi har også klart å skaffe oss nye juridiske kontakter, og har også styrket våre nettverk i de store internasjonale organisasjonene. Det er svært viktig for oss.

Hognerud er glad for at konferansedeltagelsen også har skaffet HivNorge et større nettverk i Europa. Hun mener at styrkingen av det europeiske samarbeidet mellom hivpositives interesseorganisasjoner er viktig. Ikke minst er dette betydningsfullt i forhold til Øst-Europa, hvor tilstandene er helt annerledes enn i Vest-Europa, og hvor både forebyggingen og rettighetsarbeidet er kommet mye kortere.

– Krefter innenfor HivEuropa – en sammenslutning av hivpositives interesseorganisasjoner – jobber nå for å løfte denne europeiske utfordringen inn i EU-systemet. Derfor er det flott at utfordringene i Øst-Europa til en viss grad synliggjøres her.

Det eneste skåret i gleden Hognerud på mange måter opplever, er et alvorlig et, og har også vært en gjennomgangstema for aktivistdelen av konferansen: Mangelen på penger til å ta fatt på de mange utfordringene.

flere nyheter fra AIDS2010

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.