Kriminalisering

Homoseksualitet og hiv er et av temaene som virkelig settes på dagsordenen på Aids 2008-konferansen i Mexico City etter å ha vært mindre synlig noen år. Spesielt er det kriminaliseringen av homoseksualitet i Afrika som bekymrer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Kriminalisering av homoseksualitet har ødeleggende konsekvenser for det forebyggende hivarbeidet i Afrika. – I Zambia kan myndighetene nekte en hjelpeorganisasjon å operere dersom den driver informasjonsarbeide blant homofile menn, sier Chipo Chiiya (bildet). Han er zambier og driver med workshops om seksuell identitet, stigma og hiv og aids blant menn som har sex med menn i flere afrikanske land, blant dem i undergrunnen i Zambia.

Han vet godt hva han snakker om. Trykket er så strekt i Zambia, hevder han, at han og The International Hiv/Aids Alliance som han jobber for, måtte dra til Senegal for å skape manualer, brosjyrer og annet opplegg som brukes i workshopene.

– Senegal, i likhet med over 30 andre afrikanske land, kriminaliserer også homoseksualitet, men her er situasjonen likevel lettere. Det finnes blant annet organisasjoner som The International Hiv/Aids Alliance kan samarbeide med om ulike informasjonsprosjekter. Det er nesten en forutsetning for at vil skal kunne drive forebyggende hiv-arbeid blant menn som har sex med menn (msm), sier Chiiya.

Afrikanere identifiserer seg som homser Han avviser at homoseksualitet er «uafrikansk» og at afrikanske homser ikke identifiserer seg som homofile. Ordet de bruker for å beskrive seg selv er «gay» og Chiiya mener dette har mye av det samme innholdet som det har i Vesten. Problemet er at mange homofile likevel har sex med kvinner enten de er gift eller har jentekjærester for å skjule identiteten sin.

Afrikanere identifiserer seg som homser

– Men de tør ikke ta kontakt med legen om de skulle frykte hivsmitte eller smitte fra andre seksuelt overførbare sykdommer, sier Chiiya. – Stigmatiseringen av homofile i Afrika er for sterk i de fleste land. Det har for store sosiale omkostninger og kan sågar medføre fengsel.

– Dermed skaffer de seg ingen kunnskap om egen hivstatus og fortsetter å utsette sine sexpartnere – både mannlige og kvinnelige – for hiv, sier Chiiya, og legger til at dermed blir det så som så med forebyggingen. Konsekvensene av dette for det forebyggende arbeidet burde være opplagte. Uten informasjon til og hivforebyggende arbeid blant homofile menn i Afrika vil man ikke få kontroll med epidemien.

Noen lovende tendenser Bildet er imidlertid helt svart. Enkelte lands regjeringer, som i Kenya, hvor homoseksualitet også er forbudt, og i Burundi, hvor homoseksualitet ikke nevnes i loven, åpner for å drive hivforebyggende arbeid blant homofile. Dermed tillater de også organisering av homofile. Dette bidrar til frigjøring. Dette er en tendens blant flere land, mens andre fortsatt er svært repressive, slik Zambia, ifølge Chiiya, fremdeles er.

Noen lovende tendenser

Les

Les også

schedule08.12.2023

→ Grønt lys for langtidsvirkende PrEP

Det europeiske legemiddelbyrået (EMA) har gitt medisinselskapet GSK markedsføringstillatelse for langtidsvirkende PrEP i Europa, både som injeksjon og som tabletter. – Denne behandlingen er fortsatt kostbar, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad i HivNorge, og hun tror den kun vil tilbys et fåtall.

schedule05.12.2023

→ Norge kan bidra til å stoppe den globale AIDS-pandemien ved å støtte lokalsamfunnene i frontlinjen

Verden har en fantastisk mulighet. Den kan få slutt på aids-pandemien som en trussel mot folkehelsen innen 2030. Å styrke investeringene i aidsresponsen vil også fremme jenters og kvinners rettigheter og myndiggjøring, menneskerettighetene til LHBTQI-personer og global helse. Norges internasjonale bistand er avgjørende for å sikre at dette lykkes.