Konferanse

Med ulikt utgangspunkt er både generalsekretæren og styrelederen i HivNorge enige om at AIDS 2012-konferansen i Washington er en konferanse uten de stor faglige høydepunktene.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe og styrelder Moira Eknes (t.h.).

Heller ikke aktivistsenteret The Global Village har hatt den samme vibrerende, livsbejaende energien som tidligere tiders konferanser har hatt. – Global Village har mye mer preg av en markedsplass her, synes generalsekretær Evy-Aina Røe, og mindre preg av det et er ment å være, en møteplass for aktivister og allmennheten og et politisk verksted.

– Det har liksom vært for lite politikk, for lite protester, for lite oppvigleri.

Styrelederen i HivNorge, Moira Eknes som deltar på sin første internasjonale aidskonferanse er enig: – Jeg sitter ikke igjen med inntrykket av at dette har vært en manifestasjon av et sterkt politisk budskap, sier hun. Potensialet blant aktivistene er mye større enn det de fikk vist her, legger hun til.

Røe mener dette kan ha sammenheng med at sexarbeidere og stoffbrukere fra hele verden er utelukket fra å delta på konferansen fordi de er nektet innreise til USA. Disse gruppene sørget alltid for en masse liv og aksjoner fordi de har svært mye å vinne på å få synliggjort behovet for at verden også må respektere deres menneskerettigheter. I Washington var de altså stort sett fraværende.

Faglig sett holdt konferansen i Wien et høyere nivå, mener generalsekretæren. Hun tar forbehold om at det bare gjelder de temaene hun har valgt seg ut å følge. Men der hun har et sammenligningsgrunnlag, leverte innlederne i Wien høyere kvalitet.

Det viktigste Røe tar med seg videre er nettverket fra disse konferansene. Det er bra å opprettholde kontakten med gamle kjente og å skaffe seg nye. Både gamle og nye kontakter kan bidra med verdifulle innspill og ideer.

– Høydepunktet for meg denne gangen har vært folkene, sier Røe, engasjementet og utholdenheten som mange har. Det er beundringsverdig at de ikke gir opp, sier hun.

Styreleder Eknes deltar på sin første konferanse og har hatt en svært bratt læringskurve. Det har vært mange innspill og ideer. – Jeg har lært mye på utrolig kort tid, sier hun. Eknes er enig med Røe i at kvaliteten på innleggene har vært på det jevne, uten de helt store nyhetene eller det grensesprengende innholdet.

For Eknes som styreleder har kanskje noen av de beste opplevelsene handlet om møtet med aktivistene. Det har vist henne en stor bredde i måter å være aktivist på, og det har vært viktig å se at alle kan være aktivister på ulike måter. – Man kan også være en viktig aktivist i det stille, og det er verdt å få synliggjort, sier styrelederen.

– Ellers er det møter med representanter for ulike marginaliserte grupper som har rørt meg sterkest. Jeg føler at jeg forstår litt mer av hvilke utfordringer disse gruppene står overfor og det er en viktig opplevelse for arbeidet med hivsaken, sier hun.

 

Flere artikler fra AIDS2012 i Washington.

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.