Kaffekopp

Hver fjerde nordmann enten tror at eller vet ikke om man kan bli hivsmittet av å drikke av samme glass som en positiv, viser en ny undersøkelse.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Arne Walderhaug

labelEmner:

Undersøkelsen er gjennomført som en del av en løpende omnibusundersøkelse av Synnovate MMI, og utgjør første del av en levekårsundersøkelse som forskningsstiftelsen Fafo foretar i samarbeid med HivNorge. Undersøkelsen legges fram på en Fafo-frokost torsdag 5. juni.

Tre av fire nordmenn mener de har meget gode eller ganske gode kunnskaper om hiv. Det forteller resultatene av undersøkelsen. Likevel tror altså hver fjerde nordmann at man kan bli hivsmittet av kysse en hivpositiv på munnen, mens 15 prosent svarer at de ikke vet. En av fire menn under 25 år vet ikke om hiv smitter ved kyssing.

Rapporten viser nedslående holdninger i forhold til arbeidslivet. Seks av ti er helt eller delvis enig i påstanden om at hivsmittete vil være forpliktet til orientere arbeidsgiver og kolleger om sin status. Annenhver nordmann mener hivpositive må akseptere at arbeidsoppgavene endres av hensyn til øvrige ansatte på arbeidsplassen.

Folk flest synes imidlertid det er greit at hivpositive har foreldreansvar (88 prosent mener dette), men bare hver tredje nordmann ville la sine egne barn blir passet av hivpositive. Personer over 60 og kvinner under 25 er mest skeptisk til å slippe hivpositive til som barnevakt. Hver tredje mann under 25 ville unngått nær kontakt om han fikk vite at en arbeids- eller skolekamerat var smittet med hiv. Kvinner mellom 25 og 60 er mest tolerante på dette området.

Denne undersøkelsen, som gjennomføres i samarbeid med HivNorge, er første rapport fra Fafos levekårsprosjekt blant hivpositive i Norge. En sluttrapport fra en bredt anlagt undersøkelse om hivpositives levekår i Norge vil foreligge i løpet av våren 2009. Undersøkelsen er finansiert av Helsedirektoratet.

rapporten om kunnskap og holdninger til hiv

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.