Innkalling årsmøte

HivNorges årsmøte avholdes torsdag 18. mars kl. 17.00. Grunnet stadig skiftende anbefalinger og påbud knyttet til covid-19 situasjonen i samfunnet, vil årsmøtet avholdes digitalt.

scheduleOppdatert: 15.01.2021

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det vises til vedtektenes § 5 der det heter: «Styret innkaller til årsmøte med minst to måneders varsel».  Årsmøte er fastsatt til: 

TID: Torsdag 18. mars 2021 kl. 17.00 
STED: Digitalt der du er 

For å delta på årets digitale møte må du melde deg på via denne lenken innen klokken 15.00 torsdag 18. mars 2021.

Alle fremmøtte personmedlemmer som har betalt kontingent, har tale-, forslags- og stemmerett ved årsmøtet. Stemme kan ikke avgis ved fullmakt. Hvert organisasjonsmedlem kan stille med én representant til årsmøtet, som gis tale- og forslagsrett.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett må man ha betalt kontingent før 15. mars 2021

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sekretariatet i hende minst fire uker før årsmøtet avholdes. Innkomne forslag bes mottatt innen 29. januar 2020 kl. 15.00. Nye saker sendes til  post@hivnorge.no og merkes med årsmøte 2021 i emnefeltet.

Oversikt over innkomne forslag og saker som skal behandles på årsmøtet skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest to uker før møtet. 

Forslag til valgkomiteen sendes til valgkomiteen@hivnorge.no innen mandag 22. februar.

Dagsorden ifølge vedtektenes § 5: 

 1. Valg av ordstyrer.
 2. Valg av referent.
 3. Valg av tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 4. Godkjenning av innkalling.
 5. Godkjenning av dagsorden.
 6. Godkjenning av årsmelding og regnskap fra foregående kalenderår.
 7. Godkjenning av budsjett/økonomiplan for inneværende år, herunder medlemskontingent.
 8. Vedtak om overordnet politikk- og arbeidsprogram.
 9. Innkomne saker.
 10. Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer, jf. § 6.
 11. Valg av valgkomité, jf. § 8

For å delta må du ha tilgang på en pc med kamera eller en smarttelefon. Det blir ikke mulig å delta anonymt, men vi sikrer at kun registrerte medlemmer slippes inn i møtet. Informasjon om pålogging og hvordan dette gjøres sendes ut torsdag 18. mars klokken 15.30.

Spørsmål kan rettes til HivNorge på telefon 21 31 45 80 eller post@hivnorge.no.

MERK: Vi ber om at organisasjonene gir beskjed senest mandag 15. mars 2021 om hvem som vil representere organisasjonen på årsmøtet. Dette gjøres på tlf. 21 31 45 80 el. post@hivnorge.no.  

Oslo, 15. januar 2021

Jens Harald Älgenäs-Eliassen, styreleder
Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.