Ingen risiko, intet lovbrudd

- Hvis vi tør å anbefale kondomer som hivforebygging i fremtiden, så er det INGEN holdbare argumenter for ikke også å spre budskapet om redusert smitterisiko ved vellykket behandling, sa den danske kultursosiologen Jakob Haff på HivNorges konferanse på Verdens aidsdag.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Haff viser til at vellykket behandling av hiv reduserer smitterisikoen med 96 %, i motsetning til kondom som reduserer antall smitteoverføringer med 80 %. – Mange bruker ikke kondom av flere årsaker, eller klarer ikke å bruke det riktig slik at beskyttelsen kondomet skal gi reduseres.

Derfor mener Haff at det er viktig at flere forebyggingsstrategier enn kondombruk må formidles. I tillegg vil det å formidle dette viktige budskapet føre til lettelse av frykt og skyld hos velbehandlede hivpositive og deres partnere, samt ha konsekvenser for straffelov og stigmatisering av hivpositive. – Man kan lukke luften ut av stigmatiseringen når det formidles at hiv ikke er dødelig og smittsomt, sier han.

Jacob Haff

 – Vi kommer til å måtte jobbe lenge når det gjelder å formidle dette budskapet om at velbehandlet hiv ikke smitter, fordi den massive frykten for hiv er blitt innarbeidet gjennom mange år og normen hele tiden har vært å bruke kondom, konstaterer Haff.

Effektiv forebygging krever innsats på flere områderOverlege Frank Olav Pettersen fra Oslo universitetssykehus understreker at når man snakker om smitterisiko i forhold til hiv er den flere ting man må ta hensyn til, blant annet spiller ART og kondombruk inn.  – En ubehandlet hivinfeksjon medfører størst smittsomhet, sier Pettersen. Den eneste akseptable risiko er minimal risiko, og det er det vi må jobbe mot. Nullrisiko er ikke mulig. Bare kondomer garanterer minimal risiko, men her er det ufordringer blant annet kondomsprekk, kondomtrøtthet, at det brukes for lite og for noen er det vanskelig å be om at kondom skal brukes.

Effektiv forebygging krever innsats på flere områder

Pettersen viser videre til at i forskningen som er utført som viser at vellykket behandling reduserer smitterisikoen betraktelig, har få menn som har sex med menn deltatt og det er fortsatt et spørsmål om hvor stor effekten av ART er for MSM. – Antakeligvis er kondomfri sex ok i stabile msm parforhold, men ikke hvis man har multiple partnere, sier han.

Frank O Pettersen

Pettersen konstaterer at en effektiv forebygging krever innsats på flere områder. ART alene medfører ikke null smitterisiko, men kondom og ART forebygger smitteoverføring av hiv. Kondomfri sex er noe man må bli enige om, og temaet sikrere sex er fortsatt aktuelt.

Allianser mellom medisin og jusDen svenske juristen Marielle Nakunzi fra RFSU viser hvordan et tett samarbeid mellom de svenske organisasjonene HIV-Sverige, RFSU og RFSL har gitt resultater når det gjelder kriminalisering av hiv. I Sverige har det nylig vært en domsavsigelse hvor en hivpositiv mann som først ble dømt til et års fengsel for å utsette fire kvinner for smitterisiko (ingen smitteoverføring fant sted), har blitt frikjent i hovretten.

Allianser mellom medisin og jus

Organisasjonene har jobbet aktivt med å skolere mediene og rettsvesenet når det gjelder å øke kunnskapen om hiv, og Nakunzi understreker at det er viktig med allianser mellom medisin og jus. I Sverige har det svenske Smitskyddsinstitutet lagt frem en rapport som slår fast at for hivpositive på effektiv behandling og som bruker kondom under sex er smitterisikoen minimal. Rapporten bygger på ni forskningsrapporter av medisinere og jurister. Her konstateres det at risikoen for smittsomhet ved oralsex, vaginalsex og analsex når man er på vellykket behandling er minimal og derfor akseptabel.

Marielle Nakunzi

Nakunzi viser til frikjennelsen i lagmannsretten, og konstaterer: – Det finnes ingen risiko, derfor ingen lovbrudd.

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.