Ingen risiko, intet lovbrudd

- Hvis vi tør å anbefale kondomer som hivforebygging i fremtiden, så er det INGEN holdbare argumenter for ikke også å spre budskapet om redusert smitterisiko ved vellykket behandling, sa den danske kultursosiologen Jakob Haff på HivNorges konferanse på Verdens aidsdag.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Haff viser til at vellykket behandling av hiv reduserer smitterisikoen med 96 %, i motsetning til kondom som reduserer antall smitteoverføringer med 80 %. – Mange bruker ikke kondom av flere årsaker, eller klarer ikke å bruke det riktig slik at beskyttelsen kondomet skal gi reduseres.

Derfor mener Haff at det er viktig at flere forebyggingsstrategier enn kondombruk må formidles. I tillegg vil det å formidle dette viktige budskapet føre til lettelse av frykt og skyld hos velbehandlede hivpositive og deres partnere, samt ha konsekvenser for straffelov og stigmatisering av hivpositive. – Man kan lukke luften ut av stigmatiseringen når det formidles at hiv ikke er dødelig og smittsomt, sier han.

Jacob Haff

 – Vi kommer til å måtte jobbe lenge når det gjelder å formidle dette budskapet om at velbehandlet hiv ikke smitter, fordi den massive frykten for hiv er blitt innarbeidet gjennom mange år og normen hele tiden har vært å bruke kondom, konstaterer Haff.

Effektiv forebygging krever innsats på flere områderOverlege Frank Olav Pettersen fra Oslo universitetssykehus understreker at når man snakker om smitterisiko i forhold til hiv er den flere ting man må ta hensyn til, blant annet spiller ART og kondombruk inn.  – En ubehandlet hivinfeksjon medfører størst smittsomhet, sier Pettersen. Den eneste akseptable risiko er minimal risiko, og det er det vi må jobbe mot. Nullrisiko er ikke mulig. Bare kondomer garanterer minimal risiko, men her er det ufordringer blant annet kondomsprekk, kondomtrøtthet, at det brukes for lite og for noen er det vanskelig å be om at kondom skal brukes.

Effektiv forebygging krever innsats på flere områder

Pettersen viser videre til at i forskningen som er utført som viser at vellykket behandling reduserer smitterisikoen betraktelig, har få menn som har sex med menn deltatt og det er fortsatt et spørsmål om hvor stor effekten av ART er for MSM. – Antakeligvis er kondomfri sex ok i stabile msm parforhold, men ikke hvis man har multiple partnere, sier han.

Frank O Pettersen

Pettersen konstaterer at en effektiv forebygging krever innsats på flere områder. ART alene medfører ikke null smitterisiko, men kondom og ART forebygger smitteoverføring av hiv. Kondomfri sex er noe man må bli enige om, og temaet sikrere sex er fortsatt aktuelt.

Allianser mellom medisin og jusDen svenske juristen Marielle Nakunzi fra RFSU viser hvordan et tett samarbeid mellom de svenske organisasjonene HIV-Sverige, RFSU og RFSL har gitt resultater når det gjelder kriminalisering av hiv. I Sverige har det nylig vært en domsavsigelse hvor en hivpositiv mann som først ble dømt til et års fengsel for å utsette fire kvinner for smitterisiko (ingen smitteoverføring fant sted), har blitt frikjent i hovretten.

Allianser mellom medisin og jus

Organisasjonene har jobbet aktivt med å skolere mediene og rettsvesenet når det gjelder å øke kunnskapen om hiv, og Nakunzi understreker at det er viktig med allianser mellom medisin og jus. I Sverige har det svenske Smitskyddsinstitutet lagt frem en rapport som slår fast at for hivpositive på effektiv behandling og som bruker kondom under sex er smitterisikoen minimal. Rapporten bygger på ni forskningsrapporter av medisinere og jurister. Her konstateres det at risikoen for smittsomhet ved oralsex, vaginalsex og analsex når man er på vellykket behandling er minimal og derfor akseptabel.

Marielle Nakunzi

Nakunzi viser til frikjennelsen i lagmannsretten, og konstaterer: – Det finnes ingen risiko, derfor ingen lovbrudd.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.