Informasjon til årsmøtets deltagere 

Vi har innkalt til ordinært årsmøte 21. mars 2024, kl. 18.30. Møtet holdes i HivNorges lokaler i Rosenkrantz' gate 4 i Oslo, men det vil også legges til rette for digital deltagelse. For å kunne delta på årsmøtet må du være medlem og ha betalt kontingent for 2023.

scheduleOppdatert: 07.03.2024

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Tid: 21. mars 2024, kl.18.30
Sted: Rosenkrantz’ gate 4, 0159 Oslo eller digitalt der du er.
Prosedyre for stemmegivning og diskusjoner er beskrevet i forretningsorden for møtet.

Av praktiske årsaker ber vi om at medlemmer som ønsker å delta digitalt melder seg på innen onsdag 20. mars kl. 18.30. Klikk her og meld deg på dersom du ønsker å delta digitalt.

For å delta på årsmøtet og ha stemmerett, må man ha betalt medlemskontingent for 2023. Ta kontakt med oss på e-post eller tlf. 21 31 45 80 dersom du ikke er sikker på om kontingent er betalt.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.