Influensavaksinen er her

Vaksinasjon mot influensa er i disse dager i full gang i kommuner og helseforetak. Folkehelseinstituttet har gjennom en årrekke fulgt vaksinasjonsdekningen mot influensa, og anbefaler blant annet alle personer med kroniske diagnoser eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensa å ta vaksinen. De siste årene har Folkehelsa ved hjelp av spørreundersøkelsesdata fra Statistisk […]

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Vaksinasjon mot influensa er i disse dager i full gang i kommuner og helseforetak. Folkehelseinstituttet har gjennom en årrekke fulgt vaksinasjonsdekningen mot influensa, og anbefaler blant annet alle personer med kroniske diagnoser eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensa å ta vaksinen.

De siste årene har Folkehelsa ved hjelp av spørreundersøkelsesdata fra Statistisk sentralbyrå også fått tilgang til dekningstall for de medisinske risikogruppene for influensa. Vaksinasjonsdekningen i Norge er langt under målet på 75 prosent, men vi har sett en positiv utvikling de siste tre årene blant personer med økt risiko for alvorlig influensa, skriver Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

Påminning fra flere hold om at det er viktig å vaksinere seg, kan gi høyere dekning i disse gruppene. Videre håper Folkehelsa at interesseorganisasjonene for personer med kroniske sykdommer eller tilstander som gir økt risiko for alvorlig influensa kan hjelpe med å spre målrettet informasjon.

Statistikk og sykehistorier forteller hvert år at for mange er influensasykdom en alvorlig trussel mot liv og helse, påpekes det fra Folkehelseinstituttet. Særlig personer i risikogruppene kan oppleve at influensa akutt forverrer deres grunnsykdom, gir komplikasjoner som lungebetennelse, eller at helsen blir varig svekket med nedsatt funksjonsdyktighet og redusert livskvalitet som resultat. I verste fall fører influensa til død. Beregninger for forrige sesong viser at omlag 1700 personer døde og at vel 6000 trengte sykehusbehandling som følge av alvorlig influensasykdom.

Fortsatt ikke mange nok som tar vaksinen.

I Norge inngår rundt halvannen millioner mennesker i én eller flere risikogrupper for komplikasjoner til influensa. For å redusere risikoen for alvorlig influensasykdom tilbys disse influensavaksine til redusert pris blant annet hos fastlegen, på massevaksinasjonsdager i kommunal regi, i hjemmesykepleien og annet. Vaksine er det mest effektive forebyggende tiltaket som finnes.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har de siste årene utført årlige spørreundersøkelser om bruk av influensavaksine i befolkningen, herunder de medisinske risikogruppene (personer med hjerte-karsykdom, lungesykdom, diabetes, nevrologisk sykdom eller skade, lever- eller nyresvikt, personer med nedsatt immunforsvar, og personer med BMI over 40) og personer 65 år eller eldre. De siste tre årene har man sett en gradvis økning i andel influensavaksinerte i risikogruppene. Størst økning er det blant eldre fra 65 år, men også i risikogruppene sett under ett ses en gledelig økning, melder Folkehelsa.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.