Ikke flere hivpenger til neste år

Det blir ingen nevneverdig økning til hivfeltet i 2016 slik det fremgår av statsbudsjettet som ble lagt fram i dag formiddag.  Tilskuddet er justert for pris- og lønnsvekst, men tilskuddsordningen endres fra og med neste år.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

Helse- og omsorgsministeren har valgt å inkludere hiv-potten i sekkeposten ”seksuell helse” som et ledd i at framtidig hivstrategi også skal være en del av regjeringens strategi for bedre seksuell helse. Tilskuddsrammen for den sammenslåtte posten er økt marginalt fra 2015.

Bevilgningen til Nasjonal hivstrategi dekker tilskudd til frivillige organisasjoner, helseforetak og kommuner til oppfølging av nasjonal hiv-strategi, samt drift av tiltaket Aksept i regi av Kirkens bymisjon i Oslo. Formålet med tilskuddsordningen er å forebygge nysmitte av hiv blant menn som har sex med menn (msm) med risikoatferd og blant mennesker som har vært eller er i en migrasjonssituasjon, samt helhetlig ivaretakelse av hiv-positive. Ordningen er lagt om for 2016 etter en omfattende prosess i dialog med de frivillige aktørene. Ordningen forvaltes av Helsedirektoratet.

Skuffet: HivNorges leder Leif-Ove Hansen

– Vi i HivNorge er skuffet over at det ikke er noen økning til hivfeltet, sier HivNorges leder Leif-Ove Hansen.  – Det er ikke forenelig med at antallet hivpositive som trenger helhetlig ivaretakelse har økt med nesten 300 i året de siste 5 årene uten at feltet er tilført flere midlere.

 – Det burde være økt økonomisk ramme til et felt som Helsedirektoratet nå ønsker omstilling på, det koster penger.  Det er også helt nødvendig å gi midler til et prøveprosjekt på PrEP-behandling fra neste år, mens Helsedirektoratet utreder hvordan PrEP skal brukes i Norge vil antallet nysmitte i gruppen msm øke unødvendig fordi de ikke får tilgang på PrEP.

Departementet skriver videre i proposisjonen at ”nasjonale helsemyndigheter har startet arbeidet med å utrede konsekvensene av Verdens helseorganisasjons anbefaling om bruk av preeksponeringsprofylakse (PrEP) for grupper med høy sårbarhet for hiv. PrEP innebærer at hivnegative personer tar hivmedisiner på lik linje med en hivpositive for å forebygge smitte. Relevante fagmiljøer og frivillige organisasjoner vil bli involvert i prosessen.”

Les også

schedule13.09.2023

→ HivNorge på OSLOErotic

I helgen ble film og kunstfestivalen OSLOErotic arrangert for første gang. Festivalen ble arrangert på kulturarenaen SALT i Oslo, med visjon om å presentere publikum og samfunnet for en sunn relasjon til seksualitet. Som en del av festivalens faglige program deltok HivNorge i en sofasamtale om hiv og sex.

schedule10.09.2023

→ Nødvendig å øke kunnskap

Kunnskaps og holdningsundersøkelser om hiv gjort blant helsepersonell og den generelle befolkningen i Danmark, Finland og Sverige, viser lav kunnskap og dårlige holdninger til mennesker som lever med hiv. Hvorfor trenger vi slike undersøkelser, og hvordan bruker man informasjonen fra slike undersøkelser?