Hva vet vi om hiv og covid-19?

I anledning HivNorges digitale faglige markering av verdens aidsdag hadde vi med oss overlege og forsker ved infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål, Dag Henrik Reikvam til å snakke om hiv og covid-19.

scheduleOppdatert: 15.12.2020

createForfatter: Sekretariater

labelEmner:

Reikvam er i tillegg en del av det nye forskningsnettverket Oslo HIV Research, etablert av Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus. Tidligere har han og vært med på temakveld om effekten av probiotika på immunforsvaret, den kan du se her. 

Det har vært mange spørsmål om covid-19 og hiv siden pandemien brøt ut i mars. Har mennesker som lever med hiv økt risiko for å bli smittet med koronaviruset. Har mennesker som lever med hiv økt risiko for et alvorlig sykdomsforløp? Og hvordan påvirker covid-19-pandemien behandling og oppfølging av mennesker som lever med hiv? Reikvam stilte digitalt for å svare på noen av disse spørsmålene, og gi oss en gjennomgang av hva vi vet om hiv og covid-19 så langt.  

Reikvam viser til den internasjonale databasen ISARIC som viser at av de forskjellige komorbiditetene, eller andre underliggende sykdommer og tilstander, man trodde kunne ha noe å si for smitterisiko ligger hiv og aids nederst. Videre viser en studie fra Rhone i Frankrike at de ikke har registrert noen høyere risiko for å bli smittet med koronaviruset og alvorlig syk av covid-19 hos hverken mennesker som lever med hiv eller PrEP-brukere.   

Dag Henrik Reikvam. Foto: Kjerstin Røstad

Om man får et mer alvorlig sykdomsforløp hvis man blir smittet med koronaviruset og lever med hiv kommer an på den generelle helsen og andre eventuelle komorbiditeter. En rekke studier har vist at pasienter innlagt på sykehus med covid-19 som og lever med hiv ikke har økt sannsynlighet for alvorlig sykdom enn andre. Har du imidlertid andre komorbiditeter som hjerte- og karsykdommer eller lungesykdommer i tillegg til hiv, kan risikoen for alvorlig sykdomsforløp være større. Andre faktorer som alder kan og påvirke risikoen for alvorlig sykdomsforløp.  

Hvordan pandemien påvirker behandling og oppfølging av mennesker som lever med hiv er avhengig av hvilke smittevernsrestriksjoner og regler som er gjeldende og smittesituasjonen ellers i samfunnet. Reikvam forteller at hemmet infrastruktur og lock down til nå har preget behandlingen av mennesker som lever med hiv i Norge. Flere av pasientene ved OUS har måtte benytte seg av telefonkonsultasjoner i stedet for oppmøte. 

Reikvam forteller og at det har blitt fremmet en rekke nye spørsmål om hiv og hivbehandling i lys av pandemien som vil kreve videre forskning. Vil mennesker som lever med hiv ha like god effekt av vaksine? Kan det være noen interaksjoner mellom hivmedisiner og behandling av covid-19? Og er noen hivmedisiner mer fordelaktige å bruke nå? Reikvam ønsker videre forskning, med økt fokus på pasienter med immunsvikt og andre komorbiditeter.  

Les også

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.