Holdningsmessig revolusjon i Sverige?

Ny svensk rapport slår utvetydig fast at for hivpositive på effektiv behandling og som bruker kondom under sex, er risikoen for å overføre smitte til sin partner «minimal.» Det oppsiktsvekkende er imidlertid at rapporten også konstaterer at selv uten kondom så er risikoen for smitteoverføring svært lav!

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Svenske Smittskyddsverket (SMI, en slags parallell til norske Folkehelseinstuttet) la for kort tid siden frem et nytt kunnskapsgrunnlag om hiv, medisinsk behandling og smittsomhet. Kunnskapsunderlaget bør føre til vesentlige endringer i politikken som styrer hivforebygging og forholdet til hivpositive, sier nestlederen i Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) og medlem i Det nasjonale hivrådet i Sverige, Christian Antoni Møllerop tilPositiv.

SMI baserer seg på ulike vitenskapelige undersøkelser og slår utvetydig fast i sitt nye kunnskapsunderlag at for en hivpositiv som er på effektiv behandling og dessuten bruker kondom når han eller hun har sex, så er risikoen for at vedkommende skal overføre smitte til sin partner «minimal.»

Det oppsiktsvekkende er imidlertid at SMI også konstaterer at selv uten kondom så er risikoen for smitteoverføring svært lav!

— Det nye her er at svenske helsemyndigheter har samlet all tilgjengelig kunnskap om hiv og smittsomhet i et offisielt dokument,ogat de slår fast at behandling også er forebygging i den forstand at en hivpositiv på effektiv behandling ikke utgjør noen stor smitterisiko for sine partnere, sier Møllerop.

KonsekvenserOm svenske myndigheter mener alvor, synes Møllerop at kunnskapsunderlaget burde få konsekvenser for den svenske hivpolitikken på en rekke områder:

Konsekvenser

— For det første blir konsekvensen at det nå blir enda viktigere for alle å kjenne sin hivstatus, sier han. — Det er først og fremst dem som er ukjent med sin hivpositive status som smitter andre. Det bør føre til endringer i måten vi driver det forebyggende arbeidet på, blant annet må tester bli gjort langt lettere tilgjengelig enn de er i dag, og de som oppsøker helsevesenet må møtes med langt mindre fordommer.

— Det er avgjørende at de føler seg velkomne og respektert når de oppsøker helsevesenet og at alle som ber om det får teste seg for hiv uten spørsmål, slår Møllerop fast.

Christian Antoni Møllerop, nestleder i Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter (RFSL) og medlem i Det nasjonale hivrådet i Sverige.

Medlemmet i Det nasjonale hivrådet i Sverige understreker også at den forebyggende effekten av dette vil bli stor: Man smitter ikke andre om man er klar over sin egen hivstatus, og kommer man også raskt under behandling, reduseres smitterisikoen ytterligere, til nærmest ingenting.

Dernest mener Møllerop at myndighetene bør forplikte seg til å informere allmennheten om den nye situasjonen. Slik informasjon vil kunne bidra til å redusere diskriminering og stigmatisering og gjøre belastningene ved å måtte leve med en kronisk sykdom mindre.

Forutsetningene for straff er endretDet tredje og kanskje viktigste punktet for Möllerop er at forutsetningene for smittevernloven i Sverige og hvordan man bruker straffeloven for å dømme personer som lever med hiv nå er endret radikalt. Hvis man som hivpositiv ikke er smittefarlig, er det heller ikke noe grunnlag for den rettspraksis som har eksistert på dette området. Den nye kunnskapen må også få konsekvenser for smittevernloven. I dag krever den at hivpositive skal informere sine potensielle sexpartnere om sin status. Kunnskapsunderlaget gjør informasjonsplikten unødvendig og vi mener at vi nå har et tydelig dokument som underbygger dette. Den enkelte hivpositive behøver derfor ikke lenger å ha plikt til å informere sexpartnerne sine om egen status, mener Møllerop. Og det burde også bety at spørsmål rundt hiv og hivsmitte ikke lenger burde ende opp i domstolene. Den praksisen vi har hatt i Sverige på dette området er etter vår mening forkastelig, sier nestlederen i RFSL.

Forutsetningene for straff er endret

Dersom kunnskapsgrunnlaget fører til disse juridiske endringene, vil Sverige for første gang opptre i overensstemmelse med UNAIDS anbefalinger på dette området, hevder han. UNAIDS anbefaler at det bare bør være de få tilfellene hvor en person bevisst og med vitende og vilje utsetter en annen for og faktisk lykkes med å overføre viruset som skal straffes.

Møllerop understreker imidlertid at han fremdeles råder folk til å ha beskyttet sex, selv om han mener det er begge partnernes ansvar å sørge for dette, ikke bare den hivpositives alene.

— Det som er sentralt for oss er kunnskap basert på fakta, medisiner og kondom, sier Møllerop.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.