Hjelp til å kartlegge hverdagsdiskriminering

Opplever du eller noen du kjenner stygge eller sårende kommentarer, vitser eller blikk? Er du ung og lever med en funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom? Bidra med å svare på en anonym undersøkelse av Fafo for å kartlegge hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede.

scheduleOppdatert: 05.06.2023

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Forskningsstiftelsen Fafo, i samarbeid med Unge funksjonshemmede, gjennomfører en undersøkelse om helsemessige konsekvenser av hverdagsdiskriminering mot funksjonshemmede. Det kan handle om negative kommentarer, vitser, bemerkninger, blikk og fordommer mot personer med funksjonsnedsettelser eller kronisk sykdom.

Undersøkelsen retter seg mot unge med synlige og usynlige funksjonsnedsettelser og kroniske sykdommer i alderen 16-35 år. Undersøkelsen ber deg svare på 56 spørsmål om diskriminerende erfaringer. Det er ønskelig at du deltar selv om du ikke har slike erfaringer. Undersøkelsen er frivillig og det tar ca. 15-20 minutter å svare. Svarene er anonyme, og ingen personidentifiserbare opplysninger blir samlet eller lagret.

Studien er finansiert av Dam-stiftelsen og gjennomføres i 2022 og 2023. Resultatene fra studien kan bli et viktig kunnskapsgrunnlag i diskrimineringsdebatten for personer med funksjonsnedsettelser og kronisk sykdom her i Norge. Studier fra USA og Canada viser at det er økt forekomst av depresjon, angst, dårlig selvtillit og livskvalitet hos funksjonshemmede som opplever hverdagsdiskriminering.

Hvis du har spørsmål kan du kontakte Gunhild Frisell, tlf. 911 31 847 og gfr@fafo.no, eller forskningsleder Terje Olsen, tlf. 911 03 953 og terje.olsen@fafo.no

Her er lenke til undersøkelsen: https://url.quenchtec.net/Z5Re3G9r

Les også

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.