Hivtall

31. desember i fjor var det diagnostisert 282 nye tilfeller av hivsmitte i Norge. Det representerer en svak nedgang fra året før da det totale antallet var 299 nye diagnostiserte tilfeller, melder Folkehelsa.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Fremdeles er det menn som har sex med menn og innvandrere og asylsøkere som ble smittet før ankomst til Norge som utgjør de største gruppene, med henholdsvis 87 og 126 nye tilfeller. Dette betyr en svak nedgang fra året før. Antallet heteroseksuelt smittede i Norge holder seg stabilt på mellom 40 og 50. I 2009 var det 44 mennesker som fikk konstatert smitte i denne gruppen. 17 av disse var kvinner.

Smittes av sin faste partnerIfølge Folkehelsa er andelen innvandrere i denne siste gruppen økende og utgjør nå for 2009 en tredjedel av alle nydiagnostiserte smittede. Folkehelsa slår også fast at det fremdeles er slik at de fleste kvinner som smittes i Norge, smittes av sin faste partner eller ektefelle, som selv er heteroseksuelt smittet.

Smittes av sin faste partner

Smitten blant sprøytebrukere holder seg stabilt lavt. I 2009 ble 11 nye sprøytebrukere diagnostisert med hiv. Det var også fire tilfeller av smitte fra mor til barn og ett tilfelle av smitte gjennom blodoverføring. Alle disse smittetilfellene hadde sin opprinnelse utenfor Norges grenser. 9 var smittet av ukjent årsak.

Grunn til bekymringFolkehelsa betegner situasjonen som ”bekymringsfull” til tross for nedgangen. Særlig gjelder dette for gruppa menn som har sex med menn. Folkehelsa anbefaler seksuelt aktive innenfor denne gruppen å teste seg minst en gang per år. De som har flere partnere bør teste seg oftere, heter det.

Grunn til bekymring

Også innvandrere og asylsøkere utgjør en stadig mer sårbar gruppe. ”Et viktig mål i det forebyggende arbeidet fremover vil være å sikre tidlig diagnostikk og god oppfølging av de hiv-smittede i denne gruppen samt sikre en stor innvandrerpopulasjon i Norge tilstrekkelig kunnskap om hiv til å møte det økende smittepresset både internt i innvandrermiljøene i Norge og på reise i utlandet,” heter det i Folkehelsas rapport.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.