HivNorges årsmøte utsatt inntil videre

HivNorges årsmøte skulle vært avholdt torsdag 26. mars. Da koronaepidemien nådde Norge og myndighetene kom med sine råd og pålegg om å forhindre smittespredning, måtte årsmøtet utsettes inntil videre.

scheduleOppdatert: 27.03.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

Det er nå klart at det ikke vil bli mulig å arrangere årsmøte så lenge de pågående smittevernstiltakene fremdeles gjelder. Samtidig er det ikke mulig å gjennomføre årsmøtet på en god og demokratisk måte via de digitale verktøy vi for tiden har tilgang til.

Det er svært viktig for styret og sekretariatet i HivNorge at vi ikke arrangerer et årsmøte som innebærer en forhøyet risiko for våre medlemmer til å bli smittet av Covid-19. Styret har derfor besluttet å gjøre et unntak fra vedtektenes bestemmelse om at årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av mars måned.

Styret har vedtatt at:

1) Årsmøtet blir utsatt inntil videre og gjennomført så snart det er praktisk mulig uten å bryte råd og pålegg fra myndighetene som følge av Covid-19-epidemien. Når ny årsmøtedato blir vedtatt av styret må dette annonseres med to måneders varsel, med henvisning eksisterende til allerede publiserte sakspapir.

 2) Dersom et fysisk årsmøte ikke kan arrangeres innen utgangen av juni, bes sekretariatet utrede muligheter for alternativ gjennomføring av årsmøtet ved bruk av videooverføring eller andre digitale hjelpemidler.

3) Styret vil fungere i den sammensetning som ble valgt inn i mars 2019 til et årsmøte kan gjennomføres, og ny sammensetning kan velges.

Spørsmål om dette kan rettes skriftlig til sekretariatet på epost post@hivnorge.no eller per telefon til 21 31 45 80.

HivNorges sekretariat er i full beredskap og tilgjengelig på telefon, e-post og sosiale medier. Vi har nå utvidet åpningstid på telefon og facebook: alle dager kl. 9-19.

Følg også med på våre nettsider hivnorge.no, som oppdateres jevnlig.

Ta vare på deg selv og ta gjerne kontakt med noen du kjenner som kunne trenge en samtale eller en melding i denne helt spesielle situasjonen vi nå befinner oss i. Trenger du selv noen å snakke med? Ikke nøl med å ta kontakt med HivNorge på mobil 920 16 892.

Med vennlig hilsen

Jens Harald Älgenäs Eliassen, styreleder

Anne-Karin Kolstad, generalsekretær

Les også

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.

schedule02.02.2024

→ Å bli eldre med hiv

—Det er fint at vi diskuterer temaet å bli eldre med hiv, da det sier noe om hvordan det medisinske bildet på hiv har endret seg. Nå retter vi fokus mot å leve lengre med livskvalitet, og ikke bare å overleve, slo overlege Birgitte Stiksrud fast under HivNorges temamøte om å bli eldre med hiv.