Hivbehandling og interaksjoner

Når vi snakker om interaksjoner i legemiddelsammenheng, snakker vi om legemidlenes evne til å påvirke effekten til andre legemidler. Her kan du lese om hvilke stoffer som reagerer med vanlige hivlegemidler.

scheduleOppdatert: 29.06.2021

createForfatter: Farmasøyt Berit Fjøseide

labelEmner:

Legemidler og andre kjemiske stoffer kan påvirke hverandres effekter ved å for eksempel endre opptaket i kroppen, konkurrere om de samme bindingsstedene der legemidlene skal virke, eller øke eller senke hastigheten for nedbrytning og utskillelse ut av kroppen. Andre faktorer som gener, alder, kjønn, alkoholinntak og røykevaner kan også påvirke effekten av legemidler. Har man nedsatt funksjon av lever eller nyrer, kan dette føre til en dårligere nedbrytning og/eller utskillelse av legemiddelet og man må ta hensyn til dette ved valg og dosering av medisinering.

I dag har vi god medisinsk behandling av hiv og som resultat av dette blir gruppen som lever med hiv stadig eldre. Denne gruppen er spesielt utsatt for interaksjoner. Med økende alder er man utsatt for å få aldersrelaterte sykdommer som også må medisineres (eks. høyt blodtrykk, sykdommer i hjerte- og karsystemet, diabetes, nyresvikt etc.) Antall legemidler som brukes øker i takt med alder og risiko for interaksjoner øker naturlig nok deretter.

Det aller viktigste når det kommer til interaksjoner er å vite at de kan oppstå og å ta forhåndsregler deretter. Vi skal nå gå gjennom noen av de viktigste interaksjonsforholdene mennesker som bruker legemidler mot HIV må være oppmerksomme på. I utgangspunktet kan alt vi «putter i kroppen» ha en effekt på legemidler. Det gjelder også kosttilskudd og naturlegemidler, – og til og med mat- og drikkevarer. Spør hos legen din eller på apoteket om de medisinene du tar kan ha noen mulige interaksjoner. Husk også å opplyse om du bruker reseptfrie legemidler, kosttilskudd og naturlegemidler.

Farmasøyt Øivind Gjefle forteller om hivbehandling og vanlige interaksjoner.

Legemiddel-legemiddel interaksjon. Legemidler for behandling av hiv er blant de med høyest potensiale for interaksjoner med andre legemidler. Det at behandlingen er livslang er øker sannsynligheten for at annen medikamentbehandling som kan gi interaksjoner blir nødvendig. Les mer om vanlige interaksjoner mellom legemidler her.

Interaksjoner med kosttilskudd og naturlegemidler. Som en hovedregel anbefaler vi at man alltid sjekker for interaksjoner før man begynner å ta et kosttilskudd eller naturlegemiddel. Det er dessverre en oppfatning der ute om at naturlegemidler eller kosttilskudd er «tryggere» eller bedre å ta enn tradisjonelle legemidler, men dette er absolutt ikke tilfelle. Les mer om interaksjoner med naturlegemidler og kosttilskudd her.

Interaksjoner med mat. Maten vi spiser, og måltider generelt, kan også påvirke medisinene. Dette gjelder særlig i forhold til opptak, der opptaket både kan økes og hemmes ved samtidig (eller manglende) matinntak. Les mer om interaksjoner med mat her.

Noen anbefalinger til slutt: Liverpool Universitetet sin nettside (https://www.hiv-druginteractions.org/ – en pålitelig, godt oppdatert og utfyllende kilde til hivlegemiddelinteraksjoner) finnes også som en app som er brukervennlig for både helsepersonell og pasienter.

God kommunikasjon med fastlegen er viktig og bruk ett fast apotek til alle reseptene. Apotek 1 Storgata i Oslo er et spesialisert ressursapotek for mennesker som lever med hiv og har gjennom 10 år opparbeidet seg stor kompetanse og tillit på feltet.

Kilder: Liverpool HIV Interactions, Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, Relis, Apotek 1, LHL.

Les også

schedule25.11.2022

→ Solidaritetsmarkering i Trefoldighetskirken

Under årets markering av verdens aidsdag 1. desember gjeninnføres markering i kirken, slik det var tradisjon for i mange år. Med musikk og lystenning ønsker vi alle velkommen til å minnes dem som er rammet av hiv og aids gjennom tidene.

schedule25.11.2022

→ Faglig påfyll hos Fafo 1. desember

1. desember markeres verdens aidsdag over hele verden. Bli med HivNorge og Fafo til lunsj med faglig påfyll, hvor vi tar opp erfaringer og lærdom etter 40 år med hiv.