Hiv, vold og alkohol

Hiv, vold mot kvinner og alkoholmisbruk henger sammen på ulike måter, men bare rent unntaksvis har vi sett integrerte tiltak som retter seg mot disse sammenhengene. Når har Verdens helseorganisasjon (WHO) og FNs Utviklingsprogram (UNDP) i fellesskap tatt initiativ til å få satt dette temaet på dagsordenen globalt. Hensikten er å skape integrerte og helhetlige tiltak som fungerer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Dette står på agendaen tirsdag 5. mai på en konferanse i Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Vertskap for konferansen er Helse- og omsorgsdepartementet og bistandsorganisasjonen Forut. Konferansen starter klokken 9.00.

Les mer om konferansen.

– Sammenhengen mellom disse tre problemområdene ser vi over hele verden, sier programkoordinator Dag Endal i Forut, selv om det vil være store forskjeller på hvordan konsekvensene arter seg for eksempel i Norge og i Afrika. I Norge kan vi jo sette inn spesifikke tiltak rundt rus og seksualitet rettet mot konkrete grupper fordi populasjonene dette gjelder er relativt små. I et land som Sør-Afrika, for bare å ta ett eksempel, som har en befolkning som lever med hiv på mer enn seks millioner, må de strukturere tiltakene sine annerledes.

Endal forteller at i utgangspunktet var dette et initiativ fra WHO og UNDP som ønsket å se på hvordan man kan oppnå bedre resultater for eksempel i det hivforebyggende arbeidet om man også ser det forebyggende arbeidet i sammenheng med alkoholbruk, vold mot kvinner og kvinners rettigheter. Det betyr at man må se på kulturelle og sosiale forventninger til den mannlige kjønnsrollen, se denne i sammenheng med alkoholbruk og vold, inklusive seksualisert vold, mot kvinner. Tanken er at i utgangspunktet kan man oppnå bedre resultater om man ser helhetlig på disse problemområdene.

– Sammenhengen mellom disse tre problemområdene ser vi over hele verden, sier programkoordinator Dag Endal i Forut.

I mange sosiale sammenhenger og i en rekke ulike land er det å drikke mye og tåle mye alkohol, sett på som mandig. Samtidig vet vi at alkohol reduserer terskelen for vold – det er mandig å kontrollere andre, kanskje spesielt kvinner, med vold – og fristelsene ubeskyttet sex representerer for mange blir vanskeligere å motstå.

En helhetlig tilnærming til dette vil kunne inneholde tiltak mot fattigdom, bevisstgjøring rundt menneskerettigheter og likeverd, utdanning, arbeid for å utfordre sider av mannsrollen. Spørsmålet er ikke så mye hva vi har å vinne på en helhetlig tilnærming til problemområdet hiv, vold og alkohol. Spørsmålet er mer hvilke ressurser som er tilgjengelige og hvordan kan vi bruke dem best mulig. Det er blant annet dette konferansen i Oslo skal drøfte.

– I første fase har ni land i det østlige og sørlige Afrika og tre land i Øst-Europa sluttet seg til initiativet fra WHO og UNDP, forklarer Endal. Oppstartskonferansene har handlet om å kartlegge hva som fantes av kompetanse rundt disse spørsmålene i de ulike landene, fortsetter programkoordinatoren, og det viste seg at det fantes mye kunnskap om hiv og likestillingsspørsmål, men lite rundt alkoholpolitiske spørsmål og alkohol og helse.

Første del av konferansen i Oslo vil dreie seg om å skape et overblikk over hva disse problemkompleksene medfører. Andre del vil handle om å presentere en rapport om hva som er gjort av erfaringer og tiltak i de landene som har kastet seg på initiativet og hvordan ressurssituasjonen ser ut. 

– Vi er spent på hva rapporten sier om hvordan de afrikanske landene ser på sammenhengene, hva den integrerte satsingen innebærer og hvilke endringer som må gjøres på disse feltene for å få dette til, sier Endal. Han understreker at konferansen vil være av interesse for alle som jobber på disse ulike feltene, også her i Norge.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.