Hiv og covid-19

Med et bakteppe hvor nå mer enn 184,5 millioner er smittet med koronaviruset og nesten 4 millioner er døde av covid-19, har vi også fått økt kunnskap om hiv og covid-19. WHO har sett nærmere på noen gjengående spørsmål relatert til hiv og covid-19.

scheduleOppdatert: 20.07.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Meg Doherty, fra verdens helseorganisasjon (WHO), presenterte under IAS konferansen, vitenskapelige funn når det gjelder sammenhengen mellom covid-19 og hiv. Et spørsmål flere stilte ved oppstarten av koronapandemien, var hvorvidt mennesker som lever med hiv og som er på behandling var bedre beskyttet mot covid-19. WHO har sett på de studiene som foreligger, og basert på tilgjengelig forskning konkluderer de med at antiretroviral behandling ikke har noe beskyttende effekt mot covid-19.

Via en global klinisk plattform om covid19, har WHO siden pandemiens begynnelse, samlet informasjon om mennesker som lever med hiv og som har hatt covid-19. Anonymisert informasjon har blitt gitt fra 37 land, og WHO har samlet informasjon om betydningen av hiv på covid-19 fra mer enn 15.000 personer fra 24 land. 94,6 % av disse var fra sørlig Afrika, som også skilte seg ut i statistikkene. Forskerne så i hovedsak på to elementer, alvorlig sykdom og død.

Studiene så langt har, basert på mer enn 15.000 tilfeller av covid-19 blant mennesker som lever med hiv, vist at personer som lever med hiv og som blir innlagt på sykehus, har en større risiko for alvorlig sykdom. 

Når det gjelder risikoen for død, kreves det mer forskning rundt dette, men ifølge Doherty viser foreløpige data at det kan være en litt større risiko for dødsfall ved covid-19 for mennesker som lever med hiv. I studier fra USA og Afrika viste resultatene en større risiko, mens det gjorde ikke studiene i Asia og Europa. 

Dataene i portalen inkluderte ikke informasjon om virusnivå og CD4-tall, så forskerne har ikke hatt anledning til å se om dette hadde noe sammenheng med funnene.

Oppfordrer til vaksinering 

WHO mener det er viktig at alle som lever med hiv har tilgang til koronavaksine, og er bekymret for den mangelfulle tilgangen på koronavaksiner i mange lav- og middelinntektsland. WHO fremhever også at det i de nasjonale retningslinjene bør vurderes innenfor de enkeltes lands kontekst, om mennesker som lever med hiv bør innlemmes i de prioriterte gruppene.

Og det er, ifølge Doherty, ingen forskning som viser at covid-19-vaksinene er mindre effektive for mennesker som lever med hiv, og heller ikke blant personer med lave cd4-tall.  

– Tilgangen på hivbehandling ble redusert i begynnelsen av koronapandemien, sier Doherty, – men vi ser at den har tatt seg opp igjen da systemene kom seg på beina igjen. Doherty understreker likevel at covid-19 fortsetter å være en hindring for en generell tilgang til helsetjenester, hivdiagnostisering og behandling, og at det er store forskjeller mellom ulike områder og land. 

Les også

schedule05.08.2022

→ Norge er tildelt svært få vaksiner mot apekopper

Det europeiske legemiddelverket EMA, godkjente 22. juli at koppevaksinen brukes for å forebygge apekopper. Folkehelseinstituttet FHI anslår at vaksinen vil være tilgjengelig i Norge fra slutten av august, men har gjennom det europeiske vaksinesamarbeidet kun fått tildelt doser til å fullvaksinere omtrent 700 personer. Det er høyst usikkert om Norge vil få tildelt flere doser i 2022.

schedule04.08.2022

→ Erfaringer fra AIDS2022 

Aidskonferansen er en enorm arena, med et utall foredrag, workshops, symposier og andre sesjoner, utstillinger, arenaer der organisasjoner, bedrifter og andre presenterer seg. Vi møter så mange mennesker med forskjellig bakgrunn, forskjellige roller, forskjellige erfaringer og ulike utfordringer, men opplever likevel et samhold, en vilje og et felles mål: Å bidra til å eliminere hiv/aids som en folkehelseutfordring innen 2030 og å forbedre livskvaliteten til mennesker som lever med hiv.