Mange har ikke fått med seg den eventyrlige utviklingen

ABC Nyheter presenterer i dag en sak om den eventyrlige utviklingen i medisiner mot hiv. Fra å være en dødelig sykdom på 80 og 90-tallet er hiv i dag en livslang tilstand som de fleste lever godt med og ikke blir syke av.

scheduleOppdatert: 02.03.2020

createForfatter: Sekretariatet

labelEmner:

En tablett om dagen gjør at de som lever med hiv, ikke har sporbare virus i kroppen og ikke kan smitte andre med hiv, verken seksuelt, gjennom blod eller på andre måter. Medisinene i dag er så effektive at kvinner kan gå gravide og føde barn naturlig uten at barnet blir smittet.

Men folk flest har liten kunnskap om at velbehandlet hiv ikke utgjør en smitterisiko, og det bidrar til at det fortsatt er stigma og fordommer knyttet til hiv. Det kanskje mest overraskende er at helse- og omsorgssektoren selv ikke er oppdatert på hva det betyr å leve med hiv i dag. Svært mange av de diskrimineringssakene HivNorge som pasientorganisasjon får på bordet, handler om helsepersonell som iverksetter unødige smittevernstiltak, henger opp skilt med advarsel om blodsmitte uten at det finnes grunnlag for dette, og på andre måter diskriminerer pasienter som lever med hiv. Nå som mennesker som lever med hiv er på vei inn omsorgs- og sykehjemstjenester, er vi opptatt av at de som leverer tjenestene, må sikres kunnskap om hva det betyr å leve med hiv i dag.

Les hele saken hos ABC Nyheter.

For to dager siden ble vi også minnet på hvordan situasjonen var den gang hiv-epidemien kom til Norge, gjennom et intervju med Professor Stig Frøland, legen som oppdaget den første hivpasienten her hjemme.

Og i går kom et sterkt og flott intervju med en søster som mistet sin kjære bror Roar, som var den første som døde av aids i Sverige.

Vi kan i dag glede oss over at norske myndigheter mener å ha kontroll på hivsituasjonen i Norge i dag. Tilnærmet alle er velmedisinerte og smittefrie, og stadig færre blir smittet, takket være både den effektive hiv-behandlingen og den revolusjonære forebyggingsmedisinen PrEP. Men vi skal ikke glemme de mange årene før medisinene kom. Før 1996 døde hundrevis av norske menn og kvinner av komplikasjoner som følge av aids, og mange har mistet sine nærmeste. De som har overlevd lengst, lever ofte i ensomhet etter at de fleste av vennene deres gikk bort før medisinene kom.

Mennesker som ble smittet med hiv på 80- og 90-tallet og utviklet aids, er i dag blitt friske takket være dagens behandling, men mange av dem lever med alvorlige senskader og helseproblemer etter å ha vært alvorlig syke. Og man skal heller ikke underdrive den psykiske belastningen det er å motta en «sikker dødsdom» som ungdom, forberede seg på at alt er slutt og håpløst, og så plutselig få livet i gave likevel. Samtidig med takknemligheten over å leve, har mange droppet alle planer om utdanning og sliter med å få seg jobb, og frykten for hiv og menneskene som har hiv har dessverre overlevd fra «gamle dager» selv om viruset i dag slett ikke er så farlig som mange frykter. Derfor jobber vi i HivNorge utrettelig ikke bare med å sikre rettighetene og skape gode, trygge møteplasser for dem som lever med hiv, men også med å øke kunnskapen blant helse- og omsorgspersonell og rett og slett folk flest om hva hiv er og hva det betyr i dagens virkelighet å leve med hiv.

Et liv med hiv kan være et langt, trygt og godt liv for de aller fleste. La oss møte hverandre med respekt, kjærlighet og nysgjerrighet i stedet for frykt og fordommer!

Les også

schedule02.10.2023

→ Eldre med hiv og PrEP-brukere inn på Oslos handlingsplan

HivNorge er glade for å ha fått økt fokus på eldre som lever med hiv og på å få raskere tilgang til PrEP inn i Oslo kommunes nye handlingsplan for kjønns-, kjønnsuttrykk- og seksualitetsmangfold.

schedule27.09.2023

→ PrEP på agendaen

Som en del Fast Track Cities 2023-konferansen i Amsterdam har HivNorge deltatt på flere foredrag og erfaringsutvekslinger om den hiv-forebyggende behandlingen PrEP. PrEP er et viktig og aktuelt tema under konferansen, siden introduksjonen av PrEP har bidratt til stor reduksjon av nye hivtilfeller globalt.