Hindringer i hivarbeidet må adresseres

— Vi er klare for U equals U, ropte aktivistene taktfast da de entret scenen under en av dagens sesjoner på AIDS2022-konferansen. Hivbehandling gjør at hiv ikke smitter, men alle har ikke tilgang på hivbehandling. Beskjeden til alle beslutningstakere verden over var klokkeklar — Invester i mennesker som lever med hiv!

scheduleOppdatert: 01.08.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

U equals U (Undetectable equals untransmittable eller U=U) er et veletablert globalt slagord som viser til at vellykket behandling for hiv gjør at hiv ikke smitter. Som en av aktivistene påpekte, — I dag er en feiring, takk til vitenskapen for at vi kan ha sex uten frykt. U equals U er et veikart for hvordan vi kan ende hivepidemien en gang for alle. Dette må være i hjertet av alle kampanjer. Vi roper til alle beslutningstakere – invester i mennesker som lever med hiv, og vi kan få en slutt på hiv i dag.

Og det var nettopp viktigheten av å nå ut med hivbehandling og hivforebygging Anthony Fauci løftet frem i sitt innlegg. Fauci er en av USAs pionerer innen hiv-arbeidet og han har hatt mange hatter på. Fauci er nå lederen av National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ved det amerikanske National Institute of Health, men har også jobbet under og vært rådgiver for flere av de amerikanske presidentene, og har arbeidet med hiv siden starten. Han adresserte i sitt innlegg det han mener er de to store oppgavene for å ende hivepidemien, gapene i implementering av hivbehandlingen må lukkes og vi må utvikle og levere nye og forbedrede behandling- og forebyggingsmetoder.

Fauci løftet frem viktigheten av aktivistene i sitt innlegg, som pådrivere i hivarbeidet. Det er 33 år siden forrige gang den internasjonale aidskonferansen ble holdt i Montréal og aktivistene var aktivt til stede på den konferansen.

— Hvis noe skulle vært gjort annerledes i 1984 da arbeidet med hivepidemien begynte, så var det nettopp å raskere involvere den virkelige verden, se verdien av å engasjere de berørte så raskt som mulig. Det var ikke bare ekstremt viktig da, det er like relevant i dag. Se for eksempel på apekopper, vi må forholde oss til realitetene i verden, fastslo Fauci.

Hindringer må identifiseres og adresseres

Globalt sett har hivrelaterte dødsfall falt drastisk på grunn av hivbehandling. — Dette må opprettholdes og ikke glippe på grunn av mangelen av tilgang på helsetjenester forårsaket av covid, sa Fauci.

Og hindringene i hivarbeidet er flere. Covid har ført til redusert hivtesting og mangel på tester. Vi har også et stort behandlingsgap. — På verdensbasis mangler nesten 10 millioner av alle som lever med hiv tilgang på hivbehandling, påpekte Fauci. Og en kartlegging av rundt 200.000 mennesker som lever med hiv i USA viste at over 42% har problemer med å etterleve hivbehandlingen.

U=U og PrEP revolusjonerte hivforebyggingen. Dette er verktøyene vi trenger for å bekjempe hivutbruddet, og de må gjøres tilgjengelig for alle som har behov for behandlingene.

PrEP ble annonsert i USA for 10 år siden. Det ble etter hvert klart at det ga 99% beskyttelse mot smitte ved samleie. Likevel er PrEP underutnyttet. Globalt sett er behovet for PrEP på titalls millioner, ifølge Fauci.

Utvikle og implementere nye metoder.

Det har vært solid utvikling på medisinfronten når det gjelder hiv, fra de første behandlingene kom, og det utvikles stadig nye metoder, både når det gjelder hivbehandling og hivforebygging. Fauci løftet i sitt innlegg frem viktigheten av å utvikle og implementere nye metoder.

Vi har nå et medisinskap fylt med utallige kombinasjoner som er mye mer brukervennlige enn hva vi hadde for et tiår tilbake. Det gjør oss bedre skodd til å håndtere pandemien. Likevel ser vi at det mangler flere metoder for å nå målene om at 95 prosent av alle som lever med hiv skal være på vellykket behandling. Mange erfarer eksempelvis utfordringer med daglig tablettbehandling av ulike årsaker. Langtidsvirkende behandling har store fordeler, og Fauci viste til studier i USA med gode resultater hvor man med kun to injeksjoner i året kan oppnå ikke-målbare virusnivåer. — Dette skulle man ikke trodd for bare noen få år siden.

— 24 år med vaksineforskning har så langt ikke ført til en hivvaksine, men arbeidet må fortsette, understreket Fauci, og stilte spørsmålet om den hurtige suksessen med covid-vaksine kunne oversettes til hiv. Videre ledet Fauci oss til tankene rundt mulighetene for en kur, med to ulike vinklinger. Den ene hvor viruset fjernes helt, og den andre hvor viruset holdes i sjakk, selv uten hivbehandling.

PrEP har visst seg å være en suksess i det hivforebyggende arbeidet, med den nevnte 99% effekt på å forebygge hiv. Fauci viste til studier hvor langtidsvirkende PrEP, gjennom injeksjon, har i vist seg å være enda mer vellykket enn daglig tablettinntak. Per nå gis injeksjonen hver annen måned, men målet er at dette kan gjøres hver 6 måned.

Konsekvensene covid har hatt på hivepidemien har flere sider. Man kan lære av utvikling og distribusjon av covid-vaksinene og se om dette kan implementeres på hivfeltet. Samtidig har covid ført til en økning i nye hivtilfeller, en nedgang i oppstart av hivbehandling til de som har behov for det og det skadeforebyggende arbeidet har fått store skader i 65% av 130 land. — Hiv må tilbake langt fremme på agendaen, understreket Fauci. — Vi kan håndtere hiv, covid og apekopper samtidig. Dette trenger ikke å konkurrere med hverandre. Vi har hatt hivepidemien i 40 år. Man kan ikke ta en time out fra en pandemi og si «kom tilbake neste år».

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.