Hepatitt C endelig på programmet

På konferansens siste dag var det seksuelt overførbare infeksjoner og hepatitt C som var på generalsekretær Anne-Karin Kolstads program. – Det er en tendens over hele verden til at kondombruken går ned, og dermed øker antallet med andre smittsomme sykdommer som gonoré, klamydia og syfilis. I grupper som bruker PrEP viser imidlertid en nedadgående tendens.

scheduleOppdatert: 02.10.2017

createForfatter: Arne Walderhaug (tekst og foto)

labelEmner:

Flere studier viser at introduksjon av PrEP ikke er en hovedgrunn til økning av andre seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) i grupper som bruker PrEP. – Men det er svært viktig at det finnes et opplegg rundt PrEP som gjør at brukerne tester seg ofte, sier generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

På konferansens siste dag deltok hun på en foredragsserie som fokuserte på andre seksuelt overførbare infeksjoner enn hiv.  – De som er i startgropen for å bruke PrEP kan oppleve en økning i andre seksuelt overførbare infeksjoner i en startfase, men man regner med at etter en stund kommer man i samme situasjon som blant annet har opplevd i London, at SOI-er generelt har gått ned i msm-gruppen. Dette er jo gode nyheter med tanke på det regimet norske myndigheter har lagt opp til, hvor PrEP-brukerne testes for alle infeksjoner minimum hver tredje måned, sier generalsekretæren.

Ellers er det en internasjonal tendens til at det brukes for lite kondom, og der skiller ikke Norge seg ut.

Når det gjelder en hepatitt C-kur er det en virkelighet for noen få, men en drøm for de aller fleste. – Det er ingen tvil om at vi har en hepatitt C-epidemi i store deler av verden, og det er på tide at IAS tok opp dette temaet, fortsetter Kolstad. – Det var en svært interessant presentasjon av noen britiske aktivister som har kjempet for å få ned prisen på medisinen som kurerer hepatitt C, og de har lyktes langt på vei. Disse vil vi kontakte i etterkant for å se hvordan de har jobbet for å få ned prisene, sier hun. 

I Norge koster en hepatitt C-kur rundt en halv million kroner, men det har i den senere tid heldigvis kommet andre preparater som er rimeligere og som bidrar til at flere får behandling. – Det var et stort fokus på afrikanske land, men generalsekretæren utfordret panelet til ikke å glemme Øst-Europa der tilgangen til både lavterskeltilbud og medisiner for rusavhengige og msm er ikke-eksisterende. Russland, de baltiske landene og flere andre øst-europeiske land har en eksplosiv økning av hepatitt C, avslutter generalsekretæren.

Les også: PrEP gir hundre prosent beskyttelse

Les også: Kan vi få slutt på hiv-pandemien uten en vaksine?

Les også: Ønsker seg mer om eldre

Les også: Seksuelle tjenester som valuta

Les også: Ønsker at politikere blir mer involvert

Les også: Manglende kunnskap om PrEP i målgruppen

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.