Handlingsplan

Byrådsleder Erling Lae (H) i Oslo mener kommunen bør vurdere om de skal utarbeide en handlingsplan mot hiv i hovedstaden. - Kunnskap er et av de viktigste forebyggende midler vi har, sier han.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Tekst: Olav André Manum, foto: Nyebilder.no

labelEmner:

Hiv er ikke lenger en dødelig sykdom, hva betyr det for kampen mot sykdommen?

– Den positive effekten er at mye av den irrasjonelle angsten for hiv og hivpositive er borte eller i det minste redusert. På den annen side kan dette med at aids ikke lenger er en dødelig sykdom også bli en sovepute. Både ungdom og politikere er blitt sløvet – på hver sin måte.  Kampen mot hiv må videreføres. Vi må bekjempe stigmatisering og diskriminering og vi må unngå å underkommunisere belastningene ved å leve med hiv. Vi har lett for å glemme den følelsesmessige belastningen ved å leve med hiv. Det er utrolig tungt og denne belastningen som gjør det lett for hivpositive å bli værende i skapet. Det er uheldig selv om det også er en menneskerett selv å bestemme hvor åpen man vil være om sin hivstatus. Å bruke energi på å skjule sin status kan imidlertid ha negative konsekvenser for den enkelte, ikke minst på det helsemessige området.

2008 ble et rekordår for nysmitte av hiv, hva blir utfordringene for Oslo kommune?

– I 2006 vedtok vi en Handlingsplan mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile. Her har vi et nært samarbeid med LLH som er tungt inne i arbeid hvor ungdom møter ungdom for å forebygge nettopp diskriminering. Det kan være en mulighet å bruke samme typen metodikk i forhold til hiv både for å forebygge hivsmitte og for å forebygge diskriminering og stigmatisering. En slik handlingsplan måtte i så fall gjennomføres i nært samarbeid med etablerte interesseorganisasjoner på dette området, som HivNorge og Helseutvalget, for bare å nevne de to.

– Ellers handler det om å drive helseopplysning. Kunnskap er et av de viktigste forebyggende midler vi har. Vi jobber gjennom de institusjonene vi har for å forebygge spredning av viruset, blant annet helsesøstrene på skolene, Helsestasjonen for ungdom og Helsestasjonen for homofil og lesbisk ungdom. Smittevernlegen har dessuten et tett og godt samarbeid med LLH og vi forsøker å være påpasselige med å lytte til hva organisasjoner som HivNorge og LLH mener. Når det en sjelden gang har buttet har jeg hatt møter med de berørte partene slik at vi kan gi politiske signaler når det trengs. Det er avgjørende at det forebyggende arbeidet ikke virker stigmatiserende, men skjer i tett samarbeid og dialog med de som kan være risikoutsatt. Det er viktig at HivNorge er med på å definere behovene i disse sammenhengene og kommer til Oslo kommune med hivpositives behov slik at vi kan gå løs på dem i fellesskap.

Fungerer skolen i Oslo godt nok i forhold til det forebyggende hivarbeidet?

 – Det kan diskuteres om ungdom har skjønt alvoret i hva en hivdiagnose innebærer. Det må vi klare å formidle til dem. Det må opplysning til. Vi har ingen annen vei å gå. Det er viktig at de har den kunnskapen som skal til for å beskytte seg mot smitte og det er avgjørende at vi legger forholdene til rette for at det ikke er vanskelig å få tak i kondomer. Uten at vi skal gjøre for mye ut av dette som problem, skal vi også være oppmerksomme på at det i enkelte innvandrermiljøer kan være en høyere terskel for å ta i bruk kondom. Det er et problem vi bør se på.

– Videre er det viktig at ungdom lærer å føle seg trygge nok og gode nok som de er, siden dette er en grunnleggende forutsetning for å ville ta vare på og beskytte både seg selv og andre. Dette er en oppgave for skolene å formidle. I denne sammenhengen er Handlingsplanen mot diskriminering av homofile, lesbiske og bifile et viktig dokument og vi bør som sagt kunne vurdere noe tilsvarende i forhold til hivpositive dersom det viser seg hensiktsmessig.

Skeive Dager står for døren hvordan bør hivpositive og kampen mot aids markeres i denne sammenhengen?

Homodagene er en arena som gir oss mulighet til å nå flere med elementær helseopplysning, ikke minst fordi det deltar en god del skjulte homofile på de ulike arrangementene i forbindelse med Skeive dager. Av den grunn er det viktig at HivNorge blir synliggjort med både stand og deltagelse i homomarsjen.

Det ville være feil å si at hivpositive har ansvar for det forebyggende arbeidet, men det er klart at hivpositive er en stor ressurs i denne sammenhengen. Dessuten fungerer åpenhet avstigmatiserende, derfor er det også viktig med synliggjøring.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.