Godt og grundig PrEP-tilbud

Etter utfordringer med å rekruttere personell og etablere gode rutiner er Olafiaklinikken nå på full kapasitet med PrEP-konsultasjoner. Så langt har 82 brukere fått PrEP, mens 161 sto i kø ved utgangen av april.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Torgeir M. Landaas, «PrEP – Nye veier til HIV-forebygging og sex»

labelEmner:

Etter en utfordrende start er de fleste hindringer løst og samtlige fagpersoner på plass. I forrige uke ble det arrangert et statusmøte mellom klinikkens ansatte, interesseorganisasjoner og bruker-representant. I møtet legger seksjonsleder Sindre Ringvik ikke skjul på at det har vært en utfordrende prosess å stable på bena et kvalitets- og kapasitetsmessig riktig tilbud i rekordfart, samtidig som køen på utsiden av klinikkdøren vokser. Med ekstra innsats fra alle ansatte på Olafiaklinikken har seksjonen nå etablert nye rutiner, og et kvalitetsmessig godt tilbud. Et tilbud som tar utgangspunkt i en PrEP-konsultasjon hvor også andre sider ved brukernes seksuelle helse tas hensyn til.

Mange på PrEP, men enda flere på ventelisteVed utgangen av april er det 82 personer som har startet opp med PrEP, hvorav 14 bruker PrEP «On Demand», mens det store flertallet bruker PrEP daglig. Kun 5 interesserte har så langt fått avslag. I tillegg er 39 personer overført fra blant annet Ullevål og Ahus for oppfølging. Samtidig er det 161 som enda ikke har fått en timeavtale ved utgangen av April. Olafiaklinikken har i starten hatt problemer med å rekruttere nok personell. Nå er imidlertid begge de to dedikerte PrEP-teamene fulltallige, så flere vil bli vurdert i tiden fremover. Allikevel må mange på venteliste belage seg på konsultasjoner etter EuroPride og sommerferie. Nye interessenter vil ikke bli vurdert før utover høsten.

Mange på PrEP, men enda flere på venteliste

Olafia har aldri tidligere erfart at et nytt tilbud for MSM blir populært så raskt. Dette viser at det er stort behov for dette tilbudet, men Ringvik forteller på møtet at Olafiaklinikken også er bekymret for de som må stå i kø. Olafiaklinikken håper folk har litt «is i magen» og gjør sitt beste for å ta unna køen så fort som mulig.

Blant de som er interessert i PrEP er også personer som aldri har vært i kontakt med helsesystemet for å bli testet eller snakke om sin seksuelle helse. På denne måten når PrEP-tilbudet også helt nye grupper, og får disse til regelmessig kontroll og oppfølging.

Hele landet skal medSamtidig med innføringen av PrEP-tilbudet er Olafiaklinikken Nasjonalt Kompetansesenter for seksuelt overførbare infeksjoner (NKSOI), og har i oppgave å utarbeide rutiner og veiledere for helsepersonell samt forestå opplæring. Seksjonen har allerede et samarbeid med Bergen. Når veiledere for helsepersonell blir sluttført og gjort tilgjengelig i løpet av kort tid, vil flere komme med i dette samarbeidet. Olafiaklinikken planlegger også å gjennomføre kurs for helsepersonell til høsten. Etter hvert vil dette føre til et likeverdig tilbud til brukere og interessenter flere steder i landet.

Hele landet skal med

Eget forskningsprosjekt?NKSOI har fått midler til et forskningsprosjekt for å følge PrEP-brukere på Olafiaklinikken og noen samarbeidende sykehus. Prosjektet blir det første som også ser på eventuelle forbedringer i livskvalitet som følge av PrEP, i tillegg til å studere effekten av behandlingen. Forskningsprosjektet vil bli målt mot en kontrollgruppe bestående av nylig detekterte hiv-positive.

Eget forskningsprosjekt?

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.