Fyhn

Tromsøs politimester Truls Fyhn er politianmeldt for brudd på taushetsplikten overfor en hivpositiv. – Utilbørlig adferd av Fyhn, sier HivNorges generalsekretær Evy-Aina Røe.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

 

Oppslag i Nordlys 9. juni

Bakgrunnen er et leserinnlegg politimesteren skrev i Nordlys 9. juni under overskriften ”Å være neger i en rettstat”. Foranledingen var at avisa hadde omtalt en sak der en afrikaner i Nord-Troms tingrett nylig var dømt til 18 dagers fengsel for å ha truet en politimann på livet. Truslene skal ha funnet sted i forbindelse med en voldsepisode mannen var involvert i.

I et motsvar til artikkelen skrev afrikaneren et leserbrev med et fornavn og en initial som underskrift. Med overskriften «Å være neger i Truls Fyhns rike» mente afrikaneren at politiet hadde opptrådt fremmedfiendtlig. I samme leserbrev opplyste han at politiet hadde offentliggjort hans HIV-diagnose i forbindelse med blodsutredelsene som oppstod under pågripelsen.

Leserbrevet fikk Fyhn til å skrive et motsvar der han avviste rasismepåstandene. Til slutt skriver politimesteren: «Det er ikke riktig at politiet offentliggjorde at N.N. er HIV-positiv i forbindelse med pågripelsen. Det kunne imidlertid være fristende all den tid N.N selv har et heller tilfeldig forhold til sin åpenhet om dette, vedkommende er tidligere dømt til fengselsstraff for å ha hatt seksuell omgang med fire personer uten å gjøre oppmerksom på viruset».

pressemelding

Advokat Jan Tore Olsborg bekrefter overfor Nordlys at politimesteren nå er anmeldt.

– Fyhn går langt på veg ut og kriminaliserer min klient. Det er vanskelig å se noe annet formål enn at det er ment å svekke hans troverdighet foran ankebehandlingen, og det er et brudd på uskyldspresumpsjonen. Det Fyhn gjør, er en slags skyldskonstatering, sier Olsborg til avisa.

Saken blir nå overlevert Spesialenheten for politisaker for videre etterforskning.

Politimester Truls Fyhn tar ikke anmeldelsen spesielt tungt.

– Det jeg kan si om den, er at jeg anser den for å være meningsløs. Man har ikke taushetsplikt i forhold til folk som er anonyme, sier han til Nordlys.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.