Forebygging

- Forebygging ser ut til å være tatt av dagsordenen i arbeidet for å begrense hivepidemien. Det er en farlig utvikling, sa Alan Walter Whiteside under et besøk på den norske standen torsdag ettermiddag.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: I Mexico: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Whiteside er sørafrikaner og en av veteranene i kampen mot hiv og aids. Han har skrevet en rekke velrennomerte bøker om emnet. Når han snakker lytter verden. Besøket hans på den norske standen ga de norske konferansedeltagerne anledning til å møte og diskutere temaet med en av de ledende premissleverandørene i kampen mot hiv og aids.

– Hvorfor ser forebygging ut til å være så vanskelig at det faller ut av agendaen? spurte Whiteside og svarte selv. – For det første snakker vi om mangel på lederskap. Swaziland er eksempelet Whiteside brukte. Hvordan kan man drive forebyggende arbeid og for eksempel kreve fornuft og kondombruk i et kongedømme der monarken tar seg den ene konen etter den andre? Med andre ord: Det er vanskelig å innføre fornuftige adferdsendringer der lederne selv opptrer ufornuftig og uansvarlig.

– Den andre utfordringen er at om forebyggingen skal virke, må den myndiggjøre kvinner. Kvinner må få langt mer kontroll over sine egen liv enn de nå har i store deler av verden, ikke minst i Afrika. Dette betyr en enorm utfordring for maskuliniteten og menns stilling i disse landene. Dersom vi ikke samtidig med at vi myndiggjør menn samtidig med myndiggjøringen av kvinner, vil dette arbeidet bli svært vanskelig. Vi må gjøre det klart for menn at de har sin plass i samfunnet og hva denne plassen betyr og vi må trekke dem med i samtalen om myndiggjøring og forebygging.

– Den tredje utfordringen vi står overfor er å fremme ansvarlig og sikker sex fremfor å drive med urealistisk skremselspropaganda, sa Whiteside blant annet.

At forebyggingen møter formidable motkrefter er det ingen tvil om. Vi skal bare minne om at menneskerettighetsjuristen Richard Pearshouse fra konferansens talestol onsdag hevdet at den kriminaliseringslovgivningen som 15 vestafrikansk land har innført eller er i ferd med å innføre bygger på en modell som US Aid (altså USAs svar på Norad) har utarbeidet.

Sex-work-aktivisten Susan Lopez hevdet i en samtale med HivNorge tidligere denne uken at US Aid har presset på for å få land som Korea og Bangladesh til å vedta forbud mot prostitusjon. Dette har fått katastrofale følger for hivforebyggingen i begge disse landene, hevdet Lopez. Og tidligere har BBC meldt at president Bush og US Aid har tilbudt Uganda mer penger til hivarbeid dersom landets myndigheter legger mindre vekt på kondombrudd og mer på seksuell avholdenhet før ekteskapet i det forebyggende arbeidet.

Les

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.