Flyktninger som lever med hiv, må sikres behandling

I forbindelse med krigen i Ukraina og flyktningstrømmen som er ventet derfra, har HivNorge henvendt seg til Utlendingsdirektoratet og Politiets Utlendingsenhet med en sterk oppfordring om å være oppmerksomme på dette og å sikre at flyktninger som lever med hiv får hivbehandling.

scheduleOppdatert: 16.03.2022

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Ifølge UNAIDS lever rundt 260.000 med hiv i Ukraina, og omtrent 60% mottar hivbehandling. Vi antar derfor at en andel av de som søker internasjonal beskyttelse i Norge som kommer fra Ukraina vil leve med hiv. En stor andel av flyktningene som lever med hiv vil allerede være i gang med et behandlingsregime for hiv. Samtidig vil det være en del som ikke har påbegynt behandling og som vil ha behov for det.

HivNorge understreker i sitt brev viktigheten av at personer som lever med hiv og som mottar hivbehandling får fortsette med det. Dersom man stopper på hivbehandling, kan det være en risiko for at viruset muterer og blir resistent mot et eller flere av hivmedikamentene som personen har brukt. Det er derfor viktig at personer som lever med hiv og som søker beskyttelse i Norge, raskt henvises til spesialist i infeksjonsmedisin som kan foreskrive medikamenter så infeksjonen ikke blir gående ubehandlet.

Organisasjonen gjør også oppmerksom på at stigma knyttet til hiv kan gjøre at mange vegrer seg for å informere om hivdiagnosen, og det er derfor viktig å sikre at riktig informasjon når frem til de som søker asyl, slik at de vet hvor de trygt kan henvende seg.

HivNorge bistår med råd og veiledning, rettshjelp og ikke-terapeutiske samtaler til personer som lever med hiv, og personer som tilhører en av gruppene som er særlig utsatt for hiv. HivNorge bistår også personer som ønsker smitteverntiltak, som den hivforebyggende medisinen PrEP, kondomer eller brukerutstyr. Personer som søker internasjonal beskyttelse i Norge og som ønsker slik bistand fra HivNorge kan kontakte HivNorge på 21 31 45 80 eller ved å sende en e-post.

Her kan du lese HivNorges brev til UDI og Politiets Utlendingsenhet.

Norge sender legemidler

I tillegg til hivbehandling er legemiddelbehovet generelt stort i Ukraina som følge av krigen. I en pressemelding tidligere denne uken informerer regjeringen om at Norge sender legemidler til en verdi av om lag 43 millioner kroner for å lette den akutte nødsituasjonen krigen har skapt. Det er et stort behov for medisinsk bistand, både til Ukraina og i nabolandene. Krigen har ført til mangel på alt fra Paracet til livsnødvendige medisiner som insulin, hjertemedisin og antibiotika. – Vi må hjelpe hverandre når krisen rammer. Vi vet at det er en utfordring å gi hjelp til alle som trenger medisinsk behandling og at den ukrainske helsetjenesten er hardt prøvet. Det er selvsagt at Norge bidrar i denne situasjonen, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Sterkt nordisk engasjement

Sammen med de andre nordiske organisasjonene for mennesker som lever med hiv i Hiv-Norden, har HivNorge sendt et felles skriv til helsemyndigheter og andre beslutningstakere i Norden. Der utrykker organisasjonene en sterk bekymring for tilgangen til hivbehandling i Ukraina og påpeker at det haster å iverksette tiltak for å sikre livsviktig behandling for mennesker som er igjen i Ukraina.

Les også: Kritisk for hivbehandling i Ukraina.

Organisasjonene oppfordrer også sterkt til at myndighetene tar ansvar og sikrer at alle som søker beskyttelse i Norden og som lever med hiv, sikres tilgang til behandling.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.