Flere heterofile blir smittet i Thailand

Folkehelseinstituttet la i formiddag fram tallene for nye hivdiagnoser for 2016. Det samlede antall nydiagnostiserte i fjor er omtrent det samme som året før, men det er en økning blant heterofile menn som har vært i Thailand. Men det er også en sterk økning blant menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn.

scheduleOppdatert: 20.12.2022

createForfatter: Arne Walderhaug

labelEmner:

I alt 220 nye tilfeller av hiv ble registrert av Folkehelseinstituttet i 2016. Det er én mindre enn året før. I gruppen menn som har sex med menn (msm) er det imidlertid en økning fra året før, men økningen skyldes i all hovedsak msm med utenlandsk bakgrunn og som er smittet i utlandet. Antall msm som er smittet i Oslo er omtrent det samme som året før, mens nesten 60 prosent av all smitte i denne gruppen skjer i utlandet. Nesten annenhver msm som ble gitt hivdiagnosen i fjor var født i utlandet. Halvparten av utenlandssmitten skjedde i Europa, en fjerdedel i Asia og resten var fordelt på alle andre kontinenter. Norskfødte menn smittes også i større grad i utlandet ifølge rapporten fra Folkehelseinstituttet.

Smittetallene blant heteroseksuelle som er bosatt i Norge har stort sett vært mellom 40 og 50 nye tilfeller de siste ti årene og viser ingen endring. Folkehelseinstituttet melder imidlertid at halvparten først fikk påvist hivsmitte på bakgrunn av kliniske symptomer og tegn på hivinfeksjon og sju hadde allerede utviklet aids. Medianalder for heteroseksuelt smittede menn i fjor var 50 år. Smitte i Thailand alene representerer nå femti prosent av all heteroseksuell smitte blant norske menn.

Tallet på innvandrere heteroseksuelt smittet før ankomst til Norge har gått ned, og har vist en nedadgående tendens de siste årene.

Folkehelseinstituttet sier i en kommentar til tallene at msm med innvandrerbakgrunn er en spesielt utsatt risikogruppe og må gis prioritet i det forebyggende arbeidet. Det samme gjelder innvandrerkvinner som gruppe i forhold til risiko for hivsmitte i innvandrermiljøer i Norge, sier Folkehelseinstituttet.

Styreleder Leif-Ove Hansen sier i en kommentar at det er viktig med økt informasjon og hyppigere testaktivitet i disse gruppene.

Alt i alt er 6 064 personer diagnostisert med hiv siden registreringen begynte i 1983 – 4 105 menn og 1 959 kvinner. Av de drøye 6 000 diagnostiserte er nesten 2 000 homoseksuelt smittet, mens 2 167 personer er smittet før ankomst til landet.

Årsoppgjøret for gonoré og syfilis i 2016 vil bli publisert 15. mars.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.