Fertilitetsbehandling via Danmark

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Cecilie Brein-Karlsen bekrefter at Oslo universitetssykehus har inngått en avtale med Rigshospitalet i København om å gi infertilitetsbehandling til hivpositive og hepatittsmittede. Sykehuset forventer at tilbudet vil kunne starte i løpet av høsten.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Brein-Karlsen forklarer at det tok såpass lang tid å få på plass dette tilbudet på grunn av at EØS-reglene krever at slike tilbud skal legges ut på anbud.

– Helsedirektoratet har nå anbefalt etablering av Nasjonal behandlingstjeneste for assistert befruktning ved potensiell blodsmitte. Dette blir nå en budsjettsak og første mulige oppstart for et nasjonalt tilbud vil være fra 2016, sier Brein-Karlsen.

– For å gi et tilbud til dem som ikke ønsker å vente på at tilbudet etableres i Norge, er det nå inngått en avtale med København. Vi har fått informasjon om at denne avtalen ble undertegnet i juli i år og at det har tatt lengre tid enn forventet å få avtalen på plass grunnet krav om anbud i EØS-området, fortsetter hun.

Statssekretær Cecilie Brein-Karlsen i Helse- og omsorgsdepartementet håper tilbudet er klart i løpet av høsten.

– Det er fint at vi nå kan tilby et tilbud i Danmark for dem som ikke ønsker å vente på et tilbud her hjemme. Dette er for dem det gjelder en etterlengtet mulighet til å få barn på en trygg måte, avslutter statssekretæren.

Dette er gode nyheter for hivpositive som ønsker å bli foreldre og de bekreftes av seksjonsleder for medisinske varer og tjenester, innkjøpsavdelingen, Anne Cecilie Sæther ved Oslo universitetssykehus (OUS). Bioteknologirådet godkjente i fjor sædvask som mulig infertilitetsbehandling for hivpositive fedre og hivpositive har i prinsippet hatt den samme retten til infertilitetsbehandling som andre barnløse par i noen år.

Av praktiske årsaker har OUS brukt en del tid på å etablere et behandlingstilbud, men nå ser det altså ut til at det vil være en løsning i løpet av høsten.

Enhetsleder ved seksjon for reproduksjonsmedisin ved OUS, Peter Fedorcsak sier til HivNorge at det praktiske behandlingstilbudet etter all sannsynlighet vil være på plass i løpet av høsten. Tilbudet vil omfatte både sædvask og ivf, eller in vitro fertilisasjon, som altså er et tilbud til kvinner. Behandlingen vil foregå dels i Norge og dels i Danmark.

– De som allerede står på venteliste vil bli prioritert, forklarer Fedorcsak, men legger til at de som ønsker å søke om slik behandling må henvises til seksjon for reproduksjonsmedisin ved OUS gjennom sin fastlege.

– Kostnadene vil bli dekket som om tilbudet var gitt i Norge, det vil si at man må betale en egenandel, sier Fedorcsak videre.

Slik vi forstår dette vil store deler av behandlingen bli helsevesenets ansvar. Dermed vil flere hivpositive ha råd til å kunne benytte seg av tilbudet og retten til assistert befruktning. Tidligere har flere hivpositive HivNorge har hatt kontakt med hatt et så sterkt ønske om å få barn at de har vært villige til å dekke disse kostnadene av egen lomme.

Les også

schedule23.03.2023

→ Nytt styre i HivNorge

Årsmøtet i HivNorge som ble avholdt 23. mars, valgte nytt styre og ny styreleder. Leif-Ove Hansen overlater stafettpinnen til Roger Dybedahl.

schedule15.03.2023

→ Årsrapporten over seksuelt overførbare infeksjoner er klar

Folkehelseinstituttet lanserte i dag sin årlige rapport om overvåkning over seksuelt overførbare sykdommer i Norge. Dette inkluderer en oversikt over hivsituasjonen i Norge i 2022. Effektive tiltak som tidlig diagnostikk, vellykket hivbehandling og den hivforebyggende behandlingen PrEP, har resultert i et lavt antall personer som er smittet i Norge, med en nedgang på 80% de siste ti årene.