Fagkonferanse

En undersøkelse fra Den sveitsiske kommisjonen for hiv og aids har konkludert med at hivpositive på vellykket behandling ikke lenger betraktes som smittefarlige ved seksuell kontakt. Er konklusjonen riktig og hvilke konsekvenser har eventuelt dette? Dette blir temaet for HivNorges fagkonferanse på Verdens aidsdag.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter:

labelEmner:

Det var fire av Sveits’ fremste aidseksperter som sto bak uttalelsen: Professor Pietro Vernazza, ved det kantonale sykehuset i St. Gallen, og president for kommisjonen, professor Bernard Hirschel ved universitetet i Genéve og universitetssykehuset i byen; dr Enos Bernasconi ved regionssykehuset i Lugano og dr Markus Flepp, leder for sveitsiske myndigheters komité for de kliniske og terapeutiske aspektene ved hiv og aids.

I uttalelsen til de fire medisinske autoritetene heter det at en hivpositiv på effektiv HAART-behandling ikke kan overføre smitte forutsatt at tre betingelser er oppfylt:

• Den hivpositive må være under behandling og behandlingen må evalueres av lege med jevne mellomrom

• Virusmengden må ha vært upåviselig i minst seks måneder, og

• Den hivpositive må ikke ha andre seksuelt overførbare infeksjoner

Sveitsernes påstand kan ikke bevises i en hundre prosents vitenskapelig eller juridisk forstand. Dette innrømmer også kommisjonen. I sin uttalelse vedgår kommisjonens medlemmer at de ikke kan bevise at påstanden deres er sann, fordi det er umulig å bevise at noe som ikke skjer, ikke skjer av en spesiell årsak.

Eksemplet de bruker er at aidseksperter allerede i 1986 slo fast at hiv ikke smittet gjennom kyss, ikke en gang dype tungekyss. Selv etter mer enn 20 års erfaring, kan denne påstanden fremdeles ikke bevises, bare betraktes som svært sannsynlig!

Presentasjon og innledning ved seksjonsoverlege dr Arild Mæland, Ullevål universitetssykehus og prof dr med Stig Frøland, Rikshospitalet. Påfølgende debatt med lege Hans Blystad fra Folkehelsa, leder av Helse- og sosialkomiteen på Stortinget, Bent Høie (H), generalsekretær Evy-Aina Røe (HivNorge) samt innlederne.

Når: Tirsdag 1. desember 2009 kl 09.00-12.00. Kaffe fra kl 08.30

vad@hivnorge.no

disse sidene

 

 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.