Et redskap for endring

Hiv-Norden har laget en hendig brosjyre om den juridiske situasjonen for hivpositive i de nordiske landene. Håpet er at kunnskap som når bredt ut også skal kunne bidra til å endre straffeloven der det trengs. Brosjyren distribueres på AIDS 2018 til inspirasjon for andre.

scheduleOppdatert: 26.07.2018

createForfatter: Olav André Manum

labelEmner:

Kunnskap er makt og kunnskap kan sågar endre lovens bud om straff for hivpositive som utsetter andre for smitte, eller faktisk smitter sine seksualpartnere. Brosjyren Hiv and the criminal code in the Nordic countries er et redskap i den politiske kampen, forklarer Sini Pasanen (bildet over), en aktivist med en lang historie i det hivpolitiske arbeidet. Sini er leder for HivFinland, styremedlem og kasserer i Hiv-Norden, og dessuten medlem av en av komiteene som organiserer Den internasjonale aids-konferansen.

Hun og styret i HivNorden – hvor HivNorge har en sentral rolle – har tatt initiativ til å oppdatere og oppgradere all informasjon om kriminalisering av hivsmitte i samtlige nordiske land. –Det har vært en viktig og oppmuntrende utvikling bort fra straffebudet i Norge og Sverige, mens i Finland er loven i beste fall uklar. Folk vet ikke hva som skal til for at de ikke skal bryte loven eller slippe å være redd for å bryte den, sier hun.

– Dette opplever folk som stigmatiserende og diskriminerende, forklarer hun videre. – Kriminalisering av hivsmitte har alltid vært en stor sak i de nordiske landene, så vi følte et behov for å gjøre informasjonen om situasjonen i de ulike landene lettere tilgjengelig. Sett opp mot den generelle befolkningen vil en slik brosjyre også være et verktøy for å redusere stigma og diskriminering. Dessuten er det selvfølgelig viktig å peke på at kriminalisering av hiv også kan undergrave grunnleggende menneskerettigheter, slik som for eksempel retten til et privatliv.

Hiv and the criminal code ble dessuten godt mottatt på her på konferansen i Amsterdam, forteller hun, ikke minst av sistnevnte grunn. Folk på feltet har behov for å vite om utviklingen i ulike land og bruke erfaringer andre steder fra i sitt eget politiske arbeid. Slik har jobben vi har gjort med å gjøre denne infoen tilgjengelig også en internasjonal funksjon.

– Vi klarer på et enkelt vis å få synliggjort at kriminalisering ikke er nødvendig annet enn i helt ekstreme tilfeller hvor en hivpositiv har påført et annet menneske smitte med forsett. Og vi klarer å vise at samfunnet ikke tar skade av manglende kriminalisering, snarere tvert imot.

Sini tror brosjyren har en misjon blant folk flest, men i Finland vil den sannsynligvis også være nyttig for å unngå unødvendige rettsaker i og med at påtalemyndigheten, dommere og andre jurister vil kunne hente ut en del kunnskap for eksempel om at vellykket behandling gir smittefrihet og at det derfor ikke er noen grunn til påtale.

Hun understreker imidlertid at dette ikke er redskapet som skal gjøre ende på kriminalisering, stigma og diskriminering en gang for alle. – Det er fremdeles masse arbeid å gjøre, presiserer hun, og vi har behov for vedvarende arbeid for å bedre våre interesser. Men dette er ett fellesnordisk redskap som kan bringe oss et skritt eller to i riktig retning, et liv fritt for straffeforfølgelse, diskriminering og stigma.

Brosjyren er på engelsk og den nye, fullstendig oppdaterte utgaven ble publisert forrige uke og distribueres på AIDS 2018 denne uka. Den er også tilgjengelig for nedlasting her.

Les også:
Et redskap for endring
Manglende kunnskap i Europa
Mørke skyer på horisonten
Null er lik null 
Sinne mot legeindustrien
Fikk fengsel for å bite politimann
Behandling er forebygging

 

Eurovision-stjerna Conchita Wurst, som nylig stod fram som hivpositiv, er hjertelig tilstede under konferansen i Amsterdam. (Foto: Matthijs Immink/IAS)

Les også

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.