Erfaringer om koronavirus og hiv fra Verdens helseorganisasjon (WHO)

Verdens helseorganisasjon og andre medisinske eksperter legger frem de erfaringene som er gjort vedrørende Covid-19 og hiv.

scheduleOppdatert: 03.04.2020

createForfatter: Heming Thorbjørnsen

labelEmner:

International AIDS Society (IAS) er verdens største nettverk av mennesker som jobber med behandling og forebygging av hiv. De arrangerte et webseminar fredag 3. april 2020, der HivNorge deltok.

Under seminaret ble informasjon om de erfaringene de har gjort seg i Verdens helseorganisasjon (WHO) om hiv og Covid-19 presentert:

Det viktigste spørsmålet som ble stilt under seminaret, og som alle ekspertene svarte likt på, var: Skal mennesker som lever med hiv forholde seg annerledes til Covid-19 enn alle andre?

– Nei. Hiv alene er ikke en risikofaktor, men følg helsemyndighetenes råd for den generelle befolkningen, og kartleggdine egne risikofaktorer som røyking, lungesykdom, diabetes, hjerte- karsykdom, alder osv.

Til nå er det relativt få personer (i hele verden) som lever med hiv som har blitt syke av Covid-19. Det er derfor ikke forsket spesielt på kombinasjonen av hiv og Covid-19, men de erfaringene som er gjort viser at:

  • Hiv er ikke en risikofaktor i seg selv for høyere dødelighet eller mer alvorlig sykdom av Covid-19, uansett CD4-tall.
  • Svakt immunforsvar gir høyere risiko for å bli smittet, men ikke høyere risiko for alvorlig sykdom eller død. Personer som har CD4-tall under 200, anbefales å være ekstra nøye med tiltak for å unngå smitte.
  • WHO er ikke bekymret for tilgjengeligheten av hiv-medisiner. Det er ingen grunn til å tro at det blir problemer med produksjon, lagerstatus, transport eller utskriving av hivmedisiner verken til gamle eller nye pasienter.
  • WHO anbefaler ikke bruk av ansiktsmasker for folk flest, og heller ikke for personer som lever med hiv. De anbefaler ansiktsmasker for:
    • helsepersonell som behandler personer med kjent Covid-19, og
    • personer som har testet positivt for Covid-19 og som er nødt til å oppholde seg nær andre mennesker, dette er for å unngå å smitte andre.

Begrunnelsen for dette er at ansiktsmasker kun beskytter mot direkte dråpesmitte, og bare i liten grad beskytter mot virus i luften. Siden ansiktsmasker er en begrenset ressurs, bør de derfor være forbeholdt dem som har nytte av beskyttelse mot dråpesmitte, altså enten de som selv er bekreftet smittet når de ikke kan holde avstand til andre, og helsepersonell som behandler Covid-19-pasienter. Hjemmelagde masker av tekstil eller andre løsninger som skjerf og liknende beskytter ikke mot smitte, og det er derfor ikke anbefalt å bruke dette.

Selv om hiv i seg selv ikke gir høyere risiko for å bli alvorlig syk av Covid-19, er det noen mennesker som har levd lenge med hiv som har andre høyrisikofaktorer. Dette gjelder spesielt for personer som har gjennomlevd aids og som har hatt aidsrelatert lungebetennelse eller annen lungesykdom. I tillegg må man være OBS på risikofaktorer som ikke er relaterte til hiv, for eksempel diabetes, hjerte- og karsykdom, lungesykdommer og alder over 65. Alle som har eller har hatt lungesykdommer, anbefales å holde seg isolert fra andre mennesker dersom det er mulig.

Erfaringene fra WHO sammenfaller med de eksisterende anbefalingene fra norske helsemyndigheter. Her kan du se seminaret i sin helhet.

Ønsker du noen å snakke med? Vi er tilgjengelige på telefon hver dag fra 9 til 19 på nr. 920 16 892.

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.