Else

Årsmøtet i HivNorge valgte lørdag 28. mars Else Aasegg til ny leder etter Per Miljeteig, som hadde frasagt seg gjenvalg etter seks år i lederstolen.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Arne Walderhaug

labelEmner:

 

Else Aasegg sier det er med mildt sagt skrekkblandet fryd hun går til denne oppgaven. – Det er med en aldri så liten blanding av sommerfugler i magen også, sier hun til hivnorge.no. – Men jeg gleder meg umåtelig.

Else Aasegg

– Det er fremdeles mange fordommer knyttet til sykdommen, noe det i aller høyeste grad var på 80-tallet. Den gangen fantes det ikke medisiner som var effektive nok, i dag har vi gode medisiner. Utfordringen er å formidle at det er ikke noen grunn til at vi ikke lenger skal ta hiv på alvor. Tvert i mot må vi bli klare på at medisinering kan innebære store bivirkninger, som rammer så individuelt, og for alle hivpositive er ikke medisinering en «dans på roser». Men medisinene har utvilsomt forbedret mange hivpositives livsverdi og livslengde. For befolkningen betyr det ikke at man i dag kan si: «Nå har vi effektive medisiner, så det er ikke så farlig lenger». En skremmende og feil holdning.

–  Hva anser du som den viktigste saken for HivNorge framover?

Den viktigste saken for HivNorge framover må blant annet bli å heve kunnskapen om hiv i befolkningen. Men også tydeliggjøre og synliggjøre HivNorge som organisasjon. Jeg drømmer fremdeles om at bevilgende myndigheter skal forstå dette, slik at vi får midler nok til å gjennomføre nødvendige tiltak her hjemme. Ungdomsmiljøene er også en utfordring, for å få gruppen til å forstå at smitte handler om adferd. Klamydiatallene fra i fjor forteller oss at unge mennesker ikke beskytter seg mot seksuellt overførbare infeksjoner. Det er også mye selvstigmatisering blant hivpositive selv, det er nok en stor grunn til at så få er åpne om sin situasjon. Og det er vi som er hivpositive som må dra lasset sammen og snu den trenden.

– Vil det skje store endringer i tiden framover i arbeidet til HivNorge?

– Om det blir store forandringer i arbeidet til HivNorge må jeg svare både ja og nei på. På enkelte områder vil det bli forandringer, på den andre siden jobber HivNorge bra med de utfordringene vi har. Den største jobben vil bli å få samfunnet til å lære seg å leve sammen med hivpositive, på alle nivåer. Heldigvis er vi ikke i tusentall som hivpositive, men vi er i tusentall med «mennesker som er berørt av hiv». HivNorge må inkludere hivpositive i større grad, ved at vi selv tar arbeidet på alvor med å formidle og å vise at vi ikke er farlige å leve sammen med. Og så må vi tørre å si aids høyt igjen, vi er over 400 med aidsdiagnose pr. i dag. Det må komme klart frem.

Else Aasegg sier hun er svært rørt over tilliten fra alle de som faktisk ønsker å overlate denne oppgaven til meg. – Jeg har blitt 52 år, har vært med i mange år nå, og skal gjøre gjøre mitt beste i ansvaret som ligger foran meg. Det er på en måte uvirkelig, overveldende og så ærefylt, at jeg er som sagt svært rørt over at det er min tur til å være med på å «styre skuta» HivNorge, mitt hjertebarn.

her

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.