Digitalt pasientforløp

Kan du tenke deg å bruke mindre tid på sykehuset for oppfølging av hivdiagnosen? Vil du være med å teste ut digital kommunikasjon med poliklinikken på Ullevål?

scheduleOppdatert: 18.12.2019

createForfatter: Anne-Karin Kolstad

labelEmner:

Oslo universitetssykehus (OUS) har siden 2018 jobbet med å etablere digitale pasientforløp som helt eller delvis kan erstatte oppmøte og konsultasjon på poliklinikk. HivNorge har på en temakveld hatt besøk av Kim Fangen og Kaia Spilhaug Torkildsen, som arbeider med prosjektet på OUS, og vi tror dette utvilsomt er noe som mange pasienter vil ha stor glede av.

I dag er mange av oss allerede vant med å bruke tjenester som «Pasientsky» og kommuniserer oftere og oftere med vår fastlege digitalt. Nå kan lignende og enda bedre modell bli tilgjengelig for hivpasienter som er tilknyttet til Ullevål.

De ønsker å iverksette dette ved hjelp av digitale pasienttjenester som er tilgjengelige i OUS i dag. De har i første omgang et ønske om å prøve ut dette for en mindre gruppe pasienter før det tilbys til alle. Derfor søker de nå deltakere til et pilotprosjekt. Piloten gjelder kun for poliklinikken på Ullevål.

Hvem kan delta

Piloten er for pasienter som er symptomfrie bærere av hivviruset. Følgende kriterier må oppfylles hvis du ønsker å være med i piloten:

  • Du må være godt behandlet (hiv-RNA < 50 kopier/ml)
  • Det må være minst 3 år siden du fikk diagnosen din
  • Du har ingen andre kjente sykdommer som krever spesialistoppfølging

Forpliktelser ved å delta

Når du melder deg som deltaker, forplikter du deg til:

  • å delta i en pilot som innebærer et fulldigitalt oppfølgingsløp i hele pilotperioden
  • å delta i evaluering i etterkant (prosjektrapport og evaluering)

Å leve med hiv er i dag enklere enn det var for bare 10 år siden. De fleste er virusfrie og lever normale liv med god og tilpasset behandling. Mange pasienter med kroniske sykdommer har et uttalt ønske om å kunne bruke digitale hjelpemidler i sin kommunikasjon med helsevesenet. Hver enkelt pasient er en ressurs i forhold til mestring av egen sykdom, og OUS ønsker å involvere sine pasienter i utviklingen av et digitalt forløp for behandling og oppfølging. Og, mange ønsker å bruke mindre tid på å oppsøke sykehuset innimellom en travel hverdag.

Kim Fangen, prosjektmedarbeider.
Kim Fangen, prosjektmedarbeider.

Deltakelse i pilotprosjektet vil ikke stå i veien for at du fortsatt kan møte legen eller sykepleieren din, da det i enkelte situasjoner kan være nødvendig. Men, for de fleste som ikke har noen komplikasjoner vil dette kunne være både tidsbesparende og et godt verktøy. Og, du kan kanskje få tatt opp flere ting med legen/sykepleieren når du sitter hjemme og legger inn dette digitalt. I tillegg gir det deg en god oversikt over alt du trenger tenke over knyttet til medisiner og innsyn i egen journal.

Hva innebærer en deltakelse i pilotprosjektet?

Du skal være med å teste ut hvordan det fungerer å erstatte oppmøte og konsultasjon på poliklinikk med digitale pasienttjenester. Det innebærer at du bruker de digitale tjenestene som er tilgjengelig for å kommunisere med lege, sykepleier og sekretær om timer, behandling og oppfølging. I stedet for å ringe inn for å bytte time, bruker du tjenesten for timeendring i MinJournal. I stedet for å møte opp fysisk til konsultasjon, kommuniserer du og din behandler ved hjelp av utfylling og innsending av konsultasjonsskjema og sikker melding. Du vil fortsatt måtte møte opp for blodprøvetaking, men prøvesvar kan gjøres tilgjengelig for deg via pasienttjenestene i MinJournal.

Illustrasjon ved Kaia Spilhaug Torkildsen, OUS.

Pilotprosjektet (Kim og Kaia) vil sørge for nødvendig informasjon til pilotdeltakerne, og eventuelt opplæring i bruk av de digitale løsningene for de som ønsker det.

Har du spørsmål, vil ha mer informasjon om prosjektet eller melde deg på som pilotbruker, kan du ta kontakt med din faste sykepleier eller lege ved poliklinikken, eller kontaktpersonene for prosjektet Kim Fangen eller Kaia Spilhaug Torkildsen.

Du kan også melde deg på studien via OUS sine nettsider. Ønsker du bli med på pilotprosjektet må du melde deg på dette innen utgangen av uke 8 – altså 23. februar 2020.

Les også

schedule12.06.2024

→ Forebyggende eller risikabelt?

Har du hørt om DoxyPEP? Syntes du økningen av seksuelt overførbare infeksjoner er bekymrende? I enkelte land og på digitale plattformer hører man at antibiotika som forebyggende behandling (DoxyPEP) er løsningen på økningen av seksuelt overførbare infeksjoner. Vil DoxyPEP faktisk være redningen eller vil det forverre antibiotikaresistens-situasjonen?

schedule06.06.2024

→ Faglig påfyll og erfaringsutveksling 

I mai arrangerte HivNorge, i samarbeid med infeksjonsmedisinsk poliklinikk ved Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, et seminar for ukrainere som lever med hiv. HivNorge erfarer at det stor verdi i å etablere samhold og legge til rette for gode samtaler i trygge omgivelser.