Den norske standen

Den norske delegasjonen er representert med en egen stand i utstillingshallen på AIDS 2012-konferansen i Washington. Seniorrådgiver Monica Djupvik i Norad forteller at driften av standen er et felles løft fra statens og ulike sivilsamfunnsorganisasjoners side.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

– Standen har fungert som et utmerket møte- og pausested for den norske delegasjonen, forteller Djupvik. Hun mener det er en utmerket funksjon at deltagerne i den norske delegasjonen blir kjent med hverandre også på det personlige plan og at standen har en utmerket funksjon i så måte. Alle organisasjonene, deriblant HivNorge, har tatt sin tørn med å drive standen.

– I år som i tidligere år har noe av hensikten med standen vært å presentere den helhetlige norske hiv- og aidspolitikken både i inn og utland, fortsetter Djupvik.

Seniorrådgiver Monica Djupvik i Norad forteller at driften av standen er et felles løft fra statens og ulike sivilsamfunnsorganisasjoners side.

Gjesteboka tyder på at folk er imponert over den inkluderende norske politikken, men ingen av kommentarene ser ut til å drøfte den straffeforfølgelsen som kan bli hivpositive til del dersom de smitter andre eller utsetter andre for slik smitte.

Djupvik fortsetter med å forklare at det er to ting som er annerledes med standen i år til forskjell fra tidligere år. For det første har Norad engasjert en egen standansvarlig – Silje Kjørmo Wilhelmsen fra Changemaker – som har tatt seg av alt det praktiske med å få standen til å fungere. – Silje har vært en berikelse for hele den norske delegasjonen, mener Djupvik, som er glad for at det er blitt rom til enda en ungdomsrepresentant på konferansen.

Den andre forskjellen fra tidligere år er at det ikke arrangeres noen møter eller små seminarer på standen, slik det ble gjort både i Mexico og i Wien. – Det er kanskje et forhold vi er nødt til å ta en diskusjon om i Norad, sier Djupvik for flere av deltagerne har gitt uttrykk for at de savner disse tiltakene.

Hun understreker imidlertid at de enkelte organisasjonene også selv kunne ha satt i gang egne tiltak på standen.

Standen er godt besøkt. Mange mennesker kommer innom for å høre om norsk hivpolitikk og det var til stadighet svært så kompetente mennesker til stede for å gi dem svar fra ulike ståsted.

Onsdag blir det folksomt på standen. Da kommer nemlig Kronprinsesse Mette-Marit på besøk. Hun er en utmerket representant for norsk innsats mot hiv, og hun kommer neppe alene. Vi prøver å komme tilbake med en liten reportasje om dette dersom det er plass til oss…

Flere artikler fra AIDS2012 i Washington.

Les også

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.

schedule16.02.2024

→ Oppdaterte retningslinjer for hivbehandling

De nasjonale retningslinjene for oppfølging og behandling av hiv er oppdaterte og inneholder noen endringer fra 2023-utgaven. Injeksjonsbehandling, koinfeksjon med hepatitt B og vaksinering mot lungebetennelse er blant endringene som løftes frem.