Debatt om unnskyldning til mennesker som lever med hiv

Mennesker som lever med hiv må inkluderes i den norske kirkes unnskyldning til det skeive miljøet, oppfordrer flere sterke stemmer i en kronikk i Vårt Land. Kronikken har skapt debatt.

scheduleOppdatert: 22.04.2022

createForfatter: Kristin Holland

labelEmner:

I kronikken, som ble publisert i vårt land 6. april, etterspør Anne-Karin Kolstad, generalsekretær i HivNorge, Halvor Moxnes, professor emeritus, Teologisk fakultet, UiO og Berge-Andreas Jenvin-Steinsvåg, direktør samfunn, kommunikasjon og diakoni i Diakonhjemmet omsorg, at mennesker som lever med hiv inkluderes i prosessen som har pågått i anledning den norske kirkes offentlige unnskyldning til homofile. Kronikken har skapt debatt, og fått en rekke tilsvar.  

I kronikken stiller forfatterne spørsmålstegn ved hvorfor mennesker som lever med hiv og deres pårørende ikke har blitt inkludert i kirkens offentlige unnskyldning til homofile. Dette til tross for flere fordømmende og stigmatiserende uttalelser og holdninger fra høytstående skikkelser i den norske kirke på 80-tallet. De inkluderer spesielt presten Bjørn Bues, senere biskop, uttalelser i en radiopreken i 1985 om at hiv og aids er Guds straff over homofile menn for å bryte Guds lover.  

Biskop emeritus Andreas Aarflot svarte Kolstad, Moxnes og Jenving-Steinsvåg i en kronikk publisert i papirutgaven av Vårt Land 8. april på hvor han kom med en rekke innvendinger mot deres kritikk av kirkens reaksjon på Bues utsagn. Aarflot mente Bues utsagn ikke kunne sies å være «kirkens dom», da det ikke er protokollført noen formell diskusjon og enighet om Bues utsagn, verken på Bispemøtet i 1985 eller senere.  

I sitt tilsvar presiserte Kolstad, Moxnes og Jenvin-Steinsvåg at det, til tross for mangel på formell støtte fra kirken, heller ikke ble tatt avstand fra Bues utsagn. I tilsvaret påpeker de at noen biskoper gikk offentlig ut og støttet Bues utsagn om at hiv og aids var Guds straff over homofile.  

19. april publiserte Vårt Land en kronikk av Arne Backer Grønningsæter, seniorforsker på Fafo og tidligere medlem av Kirkerådet og Oslo bispedømmeråd. Grønningsæter påpeker at det er «synd hvis dette ender opp i en formaldebatt», da både hivepidemien og kirkens håndtering av den har vært sår og traumatiserende for både mennesker som lever med hiv og deres pårørende. Han oppfordrer kirken til å vise ydmykhet i bearbeidingen av dette, og håper kirken følger opp dette.  

HivNorge sendte i påsken en henvendelse til preses Olav Fykse Tveit med et ønske om dialog rundt inkluderingen av mennesker som lever med hiv i prosessen rundt kirkens offentlige unnskyldning til homofile og LHBT-miljøet. I et innlegg i Vårt Land 21. april, signert Den Norske Kirke, uttaler Tveit at kirken, i arbeidet med unnskyldningen, «også ta tak i korleis kyrkja har opptrådt i forhold til menneske med HIV».  

— Vi ser svært positivt på denne uttalelsen som et steg i riktig retning for at mennesker som lever med hiv også skal inkluderes i prosessen kirken nå gjør, sier Anne-Karin Kolstad. — Vi håper på en åpen dialog med kirken om fortiden, men og om hvordan man fremover kan jobbe for å øke kunnskapen og kompetansen om hiv i kirken og jobbe sammen om å endre holdninger og bryte ned stigmaet om det å leve med hiv. 

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.