Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.

scheduleOppdatert: 25.09.2023

createForfatter: Guro Sørensen

labelEmner:

Under fagseminaret fredag 22. september ble en rekke fagpersoner og andre interesserte samlet for å drøfte spørsmålet «Er diskriminering i helsevesenet en risikofaktor for sykdom?». Informasjon, personlige erfaringer og statistikk ble presentert og drøftet, og tydeliggjorde forekomsten av diskriminering i helsevesenet på flere nivåer. Denne diskrimineringen er ikke kun rettet mot pasienter, men det er og høy forekomst av diskriminering mot helsearbeidere. En undersøkelse gjennomført av det norske sykepleierforbundets faggruppe for migrasjonshelse og flerkulturell sykepleie, har kartlagt hvordan sykepleiere møter diskriminering i arbeidsdagen sin. Resultatene viser at den vanligste motivasjonen bak diskrimineringen er hudfarge eller nasjonal opprinnelse.

Deltakere på fagseminaret fikk høre personlige erfaringer fra en hivinformant, som kunne dele sine erfaringer med hvordan kunnskap blant helsearbeidere er avgjørende for å redusere diskriminerende holdninger og handlinger.

Foto: HivNorge

– Noe jeg tok med meg fra dette viktige fagseminaret, er at vi verken snakker nok om, eller har klare tiltak for å forebygge diskriminering. Jeg fikk også bekreftet at diskriminering absolutt er en risiko for sykdom, og at diskriminering og rasisme er et folkehelseproblem som angår oss alle, sier HivNorges rådgiver Guro Sørensen.

På lørdagen var HivNorge tilstede med stand og frivillige som bidro til å synliggjøre og spre informasjon om hiv og HivNorges tilbud, aktiviteter og rolle som pasientorganisasjon. Forbipasserende og tilreisende til festivalen fikk snurre lykkehjul, tatt quiz og hadde gode og lærerike samtaler med HivNorges flinke frivillige.

Les også

schedule10.04.2024

→ Forebygging, testing og behandling eliminerer hiv

Tidlig diagnostikk, raskest mulig oppstart med antiretroviral behandling av hivinfeksjon, kondombruk og tilbud om forebyggende behandling (PrEP) til spesielt risikoutsatte er de viktigste hivforebyggende tiltakene, ifølge Folkehelseinstituttet.

schedule05.04.2024

→ Husk søknadsfristen til Hivfondet

Lever du med hiv og er i en vanskelig økonomisk situasjon? Neste søknadsfrist for Hivfondet er 1. mai.