Behandling

FNs organ mot hiv og aids, Unaids, går nå ut og slår fast at effektiv antiretroviral behandling beskytter mot seksuell smitteoverføring i 96 prosent av tilfellene.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Unaids

Det viste seg raskt at smitteraten sank så dramatisk og så raskt at prosjektet kunne avsluttes to, tre år før planlagt. Dette opplyser UNAIDS i en pressemelding som ble offentliggjort i mai.

Foto: Unaids/FN

Behandling som forebygging, skriver Unaids og WHO – Verdens helseorganisasjon – vil ikke bare gjøre det enklere for enkeltmennesker å teste seg, men også å bli mer åpne om egen status og dermed også få bedre tilgang på omsorg og andre nødvendige helsetjenester. FN anbefaler derfor sine medlemsland å gjøre behandling som forebygging tilgjengelig for par hvor den ene av partnerne er positiv, slik at de får mer kontroll over egne liv og kan ta informerte avgjørelser i forhold til det å få barn og stifte familie. Dette vil også bidra til å redusere stigmaet knyttet til en hivinfeksjon, fordi hivpositives liv vil bli mer og mer likt alle andres. 

Unaids underslår ikke på noen måte at dette betyr slutten på utfordringene epidemien stiller oss overfor: man antar at halvparten av de 33 millionene som er hivpositive skjuler sin status eller ikke er klar over den selv. Det er ikke minst de som selv ikke er klar over sin status som oftest smitter andre.

Utfordringene ligger derfor fast uansett om vi befinner oss i Nord eller Afrika sør for Sahara. For å gi folk tilgang til behandling slik som forebyggingsprogrammene FN anbefaler, må verdenssamfunnet øke innsatsen for å bekjempe stigma, diskriminering og kriminalisering. Slik kan hivpositive myndiggjøres til å ta hivtesten, bli klar over sin status og ta ansvar for ikke å smitte andre.

I et internt notat som ble sendt ut samme med pressemeldingen slår FN fast selv om behandling som forebyggingsprogrammene gir gode resultater, betyr ikke det at prinsippene som det arbeides etter i dag kan gis på båten. ”Vi må fortsette å ta ansvar for å beskytte oss selv og andre mot smitte. Kondom er fortsatt en viktig del av forebyggingen”, heter det i notatet. Det er også det å sørge for å ha færre partnere, å forsøke å unngå penetrativ sex, å utsette den seksuelle debuten så lenge som mulig og omskjæring av menn.

FN understreker også at den enkelte selv må få mulighet til å ta en informert avgjørelse om når han eller hun vil begynne med antiretroviral behandling.

Les også

schedule24.11.2023

→ Mangel på Genvoya

Genvoya, et av legemidlene som behandler hiv, er for tiden ikke tilgjengelig i Norge. Pasienter som benytter seg av denne behandlingen anbefales derfor å bytte til andre behandlingsalternativer.

schedule24.10.2023

→ Krever reversering av kutt

HivNorge har med interesse lest regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2023. Innen Utenriks- og forsvarskomiteens område har vi festet oss ved Utenriksdepartementets forslag i kap. 160 om helse. Vi er rett og slett forferdet over at regjeringen foreslår ytterligere kutt i støtten til UNAIDS, til bare 20 millioner kroner.