Bedre helse og økt livskvalitet

Oslo Universitetssykehus har ansatt en etterlengtet hivkoordinator for hivpositive som sogner til Ullevål og Rikshospitalet. Jorge Johansen begynte 1. oktober og vil få ansvaret for en andel av de mer enn 1700 hivpositive brukerne som er registrert ved Oslo Universitetssykehus. Fra før av er det bare sykehuset i Kristiansand som har en tilsvarende stilling.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

– Oppgavene mine vil ikke nødvendigvis kunne sammenlignes med oppgavene hivkordinatorene har i Kristiansand, sier han, der har de rundt 130 pasienter og brukere ved poliklinikken, hos oss vil det være snakk om langt flere. Dessuten er poliklinikkene organisert på ulikt vis i Oslo og Kristiansand.

Hivkoordinatoren har bakgrunn som sykepleier, han har også jobbet som pleie- og omsorgsleder i Engerdal kommune og har vært daglig leder på en rusinstitusjon før han kom til jobben ved Oslo Universitetssykehus. Johansen videreutdanner seg også til sexolog i Grimstad, et fagfelt han håper vil komme til nytte også i den nye jobben.

– Dette er jo veldig nytt, det er ingen som har hatt en slik stilling ved OUS tidligere, så vi er nødt til å bygge stillingsinstruksen opp fra «scratch» så å si.

Den nyansatte hivkoordinatoren har altså begynt å snakke med hivpositive men understreker at det ikke handler om noen kartlegging. Han ser likevel at behovene brukerne har, nær sagt selvfølgelig, er mangfoldige, sammensatte og individuelle.

Den nye hivkoordinatoren ved Ullevål sykehus, Jorge Johansen begynte 1. oktober.

Johansen mener det er for tidlig å si noe om hva jobben vil inneholde. Han ønsker ikke å foregripe resultatene av den dialogen de nå er inne i ved sykehuset. –Vi kan gjerne komme tilbake til dette ved en senere anledning, sier han.

– Målsettingen for alt mitt arbeide må jo uansett være å gi hver enkelt bruker økt livskvalitet og bedre helse. Som alle hivpositive vet, er dette to sider av samme sak.

Johansen regner med at også brukerrådet for hivpositive vil bli en viktig samarbeidspartner, og at mye av diskusjonene vil starte her.  Han regner også med å få støtte av et dedikert sykepleierkorps ved infeksjonsmedisinsk avdeling, samt legene samme sted.

– Brukerne skal ha møte i desember. Dette vil nok gi meg mer informasjon jeg kan ta med meg når jeg nå skal skape innholdet i denne stillingen, sier han.

Les også

schedule18.01.2023

→ Kaldt gufs fra fortiden

Dagen før vi markerer at det er 40 år siden den første aidsdiagnosen ble stilt i Norge, fikk vi igjen smake på fortidens irrasjonelle frykt og sensasjonslyst rundt hiv. HivNorge ble i går gjort oppmerksom på feilaktige rykter som florerer i sosiale medier, om at tre kvinner angivelig var smittet med hiv gjennom sprøytestikk på et utested i Oslo.

schedule18.01.2023

→ Da aids kom til Norge

40 år har gått siden den første personen fikk diagnosen aids i Norge. Da fantes det ingen behandling for hiv, og samfunnet var sterkt preget av mangel på kunnskap, smittefrykt, og sensasjonsjournalistikk i pressen.