Avkriminalisering i kampen mot hiv

Tirsdag diskuterte engasjerte debattanter avkriminalisering av hiv på den norske standen under AIDS2010. – Det må jobbes på to fronter samtidig, hevdet Lisa Power, og viste til britiske erfaringer.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

I panelet satt Susan Timberlake fra Unaids, Norges aidsambassadør Sigrun Møgedal, Anne Skjelmerud fra Norad samt Lisa Power fra britiske Terrence Higgins Trust.

Powers innledning om hvordan Terrence Higgins Trust jobber ble toneangivende for debatten. THT jobber på to nivåer samtidig. Dels jobber de for å avkriminalisere hivsmitte og dels jobber de for å redusere konsekvensene av straffeforfølgelse for enkeltindividet og for samfunnet som helhet.

– Å avskaffe bestemmelsene som krever straff for å smitte andre med hiv eller utsette dem for smittefare, er et langsiktig arbeid, mente Power. Å bare fokusere på dette ville ha store omkostninger, ikke minst for enkeltpersoner som blir siktet og satt under etterforskning, og får sine liv ødelagt av mer eller mindre meningsløse eller velbegrunnede tiltaler.

– Derfor må vi jobbe på to fronter samtidig, slo Power fast. – Vi må jobbe for å fjerne kriminaliseringen og vi må ta tak i det som skjer her og nå mens vi venter på gjennomslag. Vi må dokumentere hvordan mange tiltaler bygger på fordommer mot hivpositive, på mangel på kunnskap om hiv og om hvordan viruset smitter og ikke smitter. Vi må vise hvorfor mange tiltaler ikke har håp om å gi domfellelse, og derfor koster samfunnet mye penger uten at noe er oppnådd, annet enn å ødelegge et liv.

Power understreket at dette er et arbeid THT og deres allierte har lykkes med, men at det fremdeles er et godt stykke igjen til loven som straffer hivsmitte kan oppheves i Storbritannia. – Men vi har fått ned antallet tiltaler radikalt, i tillegg til at vi har stoppet mange etterforskninger på et tidlig stadium, hevdet Power.

Susan Timberlake, Unaids.

Bør få konsekvenser for NorgeDet andre viktige punktet på dagsordenen var debatten rundt UNDP/ Unaids’ kommisjon om hiv og lovgivning. Kommisjonen skal vurdere konsekvensene av kriminalisering og hiv. Kommisjonen har et mye videre mandat enn det Unaids opprinnelig tok til orde for: Ikke bare skal kriminaliseringen av hivsmitte vurderes, men også andre former for kriminalisering som får konsekvenser for det hivforebyggende arbeidet, blant annet kriminalisering av homoseksualitet, kjøp og salg av sex og stoffmisbruk. Tanken er at en slik avkriminalisering vil styrke kampen mot hivepidemien, ikke bare i utlandet, men også i et land som Norge.

Bør få konsekvenser for Norge

Kommisjonen skal bruke 18 måneder på sitt arbeide, men Susan Timberlake fra Unaids våget allerede nå å spå at enkelte av konklusjonene bør får konsekvenser for Norge: – Poenget er å avsløre de uheldige og uønskete konsekvensene av kriminalisering.

– Vi ønsker en avkriminalisering av homoseksualitet, vi ønsker en avkriminalisering av kjøp og salg av seksuelle tjenester, både for sexarbeiderne og deres kunder, vi mener besittelse av små kvanta av stoff til personlig bruk bør avkriminaliseres og vi mener hivsmitte og det å utsette andre for hivsmitte bør avkriminaliseres, sa Timberlake. – De tre siste anbefalingene håper vi vil få konsekvenser for Norge, slo hun fast.

Hun tok også til orde for at det i tillegg til de fire regionale høringene som kommisjonen skal bruke for å vurdere konsekvensene av kriminalisering i kampen mot hivepidemien, bør arrangeres en femte i såkalte høykostland. – Det er her lovene er blitt til og det er også her vi har de lengste erfaringene med konsekvensene av dem, derfor en slik høring nødvendig også i den vestlige verden, mente Timberlake.

På spørsmål om Norge kunne tenke seg å bidra til å finansiere en slik høring, fantes det ingen ansvarlige politikere til å svare.

flere nyheter fra AIDS2010

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.