Åpenhet og kunnskap mot stigma

Karin Valvik lever et fint liv med hiv. I dag kan du lese om Karin i Dagbladet pluss. – Åpenhet har vært nøkkelen for meg, sier hun til Dagbladet.

scheduleOppdatert: 02.12.2021

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

Artikkelen i Dagbladet pluss kan leses i sin helhet her: Karin (48) lever et fint liv med hiv.

– Som oftest blir jeg møtt med respekt og forståelse. Samtidig er det mye uvitenhet om hiv, og det håper jeg at jeg kan bidra til å endre på. Det er viktig å opplyse om at hiv ikke er farlig, og at det går an å leve fint med det, sier Valvik til Dagbladet.

I år markeres det at vi har hatt 25 år med hivbehandling, en behandling som gjør at man nå lever lenge med hiv og det er ingen risiko for at andre kan bli smittet. Til tross for 25 år med denne behandlingen, er det som Valvik viser til, lav kunnskap i befolkningen om hiv og hva det vil si å leve med hiv.

Bekymret

Også innen helse- og omsorgssektoren er kunnskapsnivået lavt. I sin tale under HivNorges verdens aidsdagsmarkering 1. desember, sa HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad at HivNorge er bekymret når det nå blir flere eldre som lever med hiv, som vil ha behov for tjenester fra denne sektoren. – Vi blir jevnlig kontaktet av personer som opplever stigmatisering og brudd på pasientrettigheter. Det er derfor viktig med økt og spisset satsning opp mot helse- og omsorgstjenesten, sier Kolstad.

Åpenhet mot stigma

For selv om de aller fleste nå lever helsemessig godt med hiv i Norge, er det fortsatt utfordringer knyttet diagnosen, og behov for økt kunnskap.

I 2020 ble det etablert et forskningsnettverk på hiv ved Oslo universitetssykehus Ullevål. En av nettverkets ledere, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer Dag Henrik Reikvam, sier til Dagbladet at nettverket jobber for å alminneliggjøre sykdommen og fjerne stigma. Han tror det er til stor hjelp at flere personer står fram med sin historie, og viser at det går an å leve fullverdige liv med viruset.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.