Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

scheduleOppdatert: 23.05.2023

createForfatter: Bente Bendiksen

labelEmner:

WHO endret navnet fra monkeypox til mpox 28. november 2022. Begrunnelsen var at navnet monkeypox ble ansett som diskriminerende og stigmatiserende. På det tidspunktet hadde ikke Folkehelseinstituttet (FHI) fått slike tilbakemeldinger i Norge, og det ble derfor vurdert at navnet apekopper skulle beholdes.

I ettertid har imidlertid Folkehelseinstituttet fått flere tilbakemeldinger, både fra sivilt samfunn og ved direkte henvendelser, om at navnet også her i landet oppfattes som stigmatiserende. De velger derfor å følge anbefalingene fra WHO om å endre navnet til mpox, slik det også er gjort internasjonalt.

I Norge vil begge begrepene brukes parallelt en periode, men mot slutten av 2023 vil apekoppbegrepet fases helt ut. Navneendringen er også gjennomført i forskrifter, men i ett medisinsk kodeverk, er begrepet apekopper fremdeles i bruk, ifølge FHI.

Anbefaler mpox-vaksine

Etter fjorårets utbrudd av mpox, ble mpox-vaksine også tilgjengelig i Norge for prioriterte grupper. Selv om det har vært en betydelig nedgang av mpox i Norge, har det vært tilfeller flere steder i verden, og anbefalingene om mpox-vaksine gjelder fortsatt. Dette gjelder spesielt for personer som skal reise og delta på festivaler, prider og andre arrangementer med tett kontakt med andre mennesker.  – HivNorge anbefaler alle som kan få vaksinen om å ta den, understreker HivNorges generalsekretær Anne-Karin Kolstad.

I Norge tilbys vaksinen nå til personer i prioriteringsgruppe en, to og tre. I prioriteringsgruppe en er alle menn eller transpersoner som har sex med menn og som lever hiv eller bruker PrEP, eller menn og transpersoner som selger sex til menn. De får vaksinen hos infeksjonsmedisinske poliklinikker ved sykehusene.

I prioriteringsgruppe to og tre finner vi menn og transpersoner som har sex med menn og har hatt syfilis, gonore eller klamydia de siste 24 måneder eller med risikoatferd (hyppig partnerbytte, tilfeldig sex, gruppesex og chemsex). Det er kommunene som er ansvarlig for å tilby vaksinering til personer som faller inn i prioriteringsgruppe to. Ta kontakt med din kommune for å høre hvordan du kan få avtale for å få vaksine. Du vil måtte betale en egenandel for konsultasjonen.

Ta kontakt med HivNorge om du har spørsmål eller utfordringer med å få tilgang til vaksinering.

Les også

schedule05.07.2024

→ Til minne om Ulf Tveten

25. juni 2024 gikk Ulf Tveten bort. Gjennom hans åpenhet om å leve med hiv, samt hans engasjement i HivNorge, har han vært en viktig bidragsyter i kampen mot fordommer og stigma. Under bisettelsen i Vestre gravlund Nye kapell fredag 5. juli, holdt generalsekretær Anne-Karin Kolstad en minnetale på vegne av HivNorge og Helseutvalget. Minnetalen kan du lese her. 

schedule03.07.2024

→ 10 år som generalsekretær 

I mai 2024 var det ti år siden Anne-Karin Kolstad ble ansatt som generalsekretær i HivNorge. Med sin solide ledererfaring fra en rekke organisasjoner og unike evne til bygge nettverk og knytte kontakter, har hun bidratt til å utvikle HivNorge til en aktiv og utadrettet pasientorganisasjon med en tydelig brukerstemme. Vi har bedt henne skrive noen ord om sine ti år i sjefsstolen.