aids 2012

For første gang siden slutten av 1980-tallet er den største konferansen om hiv/aids lagt til USA, nærmere bestemt hovedstaden Washington. I uke 30 er HivNorge på plass og vil rapportere daglig til våre lesere.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

Den 19. internasjonale konferansen om hiv og aids

Mottoet for årets konferanse er ”La oss snu strømmen sammen” (Turning the tide together). Med det mener arrangørene at det for første gang foreligger reelle muligheter for å snu epidemien og ikke bare begrense omfanget av smitten, men stanse smittespredningen fullstendig.

Det er dette konferansen først og fremst vil handle om, skal vi tro arrangørene. Det vil måtte bety sterkt fokus på finansiering av kampen mot hiv og hvordan man skal samordne alt av ressurser, både menneskelige, økonomiske og medisinske, for å gjøre den kampen mest mulig effektiv. En slags målsetting for konferansen som helhet vil derfor bli å etablere forutsetningen for at den globale kampen mot aids skal bli vellykket. Det har for så vidt vært hensikten med konferansen hele tiden, men nå er mulighetene større enn noen gang.

 

Ikke minst av den grunn er det viktig at medisinske eksperter, politikere, representanter for internasjonale organisasjoner og sivilsamfunn og ikke minst aktivister for ulike grupper som er rammet eller berørt får anledning til å sette hverandre i stevne. Det er helt avgjørende at de ulike gruppene får utfordre hverandre og får synliggjort sine behov og premisser for at mottoet skal kunne bli virkelighet.

Et slikt mål som mottoet for konferansen setter seg forutsetter en global innsats og at alle land og befolkningsgrupper drar lasset sammen. Det forutsetter at ingen ekskluderes fra prosessen. Konferansen kommer derfor også til å holde fokus på menneskerettigheter for alle utsatte befolkningsgrupper, slik konferansen har gjort de siste årene.

På de to siste konferansene har det deltatt mer enn 20.000 delegater. De fremste eksperter på området møter politiske beslutningstakere og aktivister. De sistnevnte er organisert gjennom en såkalt ”Global Village” som samler aktivister fra hele verden. Aktivistene er til stede, ikke bare for å synliggjøre sine krav og behov, men også for å synliggjøre og fremme sine ressurser, ideer og interesser. Global Village tar hiv og aids ned på grasrotplan og synliggjør enkeltgruppers og enkeltmenneskers behov, nettopp i en situasjon hvor politikere, akademikere og mediefolk trenger å bli minnet om akkurat det.

Møtet mellom de ulike gruppene skaper derfor en egen dynamikk som det er spennende å være en del av.

HivNorge vil være til stede under hele konferansen og vil komme med daglige oppdateringer på nettsidene våre.

Les også

schedule28.02.2024

→ Hiv er ikke en forbrytelse 

I dag, 28. februar markerer vi at hiv ikke er en forbrytelse, på den globale HIV Is Not A Crime Awareness Day.

schedule26.02.2024

→ Er du ny i Norge og trenger hivmedisiner?

Alle som oppholder seg i Norge og lever med hiv, har rett til gratis hivbehandling. Denne får man hos leger på nærmeste sykehus med infeksjonsmedisinsk avdeling.