Advarer mot hivtest på nettet

Hivtester bør foretas av kyndig helsepersonell og er ikke noe man bør drive med på kjøkkenbordet. Hurtigtester som man kan få kjøpt på internett bør man holde seg unna.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Av Olav André Manum

labelEmner:

– Et positivt testresultat er en alvorlig og dramatisk beskjed som en person ikke bør være alene om. Man bør få kyndig oppfølging og rådgivning om hva et positivt testresultat betyr, hvilke behandlingsmuligheter som finnes, hvordan man tar vare på seg selv og hvordan man unngår å utsette andre for smitte, sier Arne Walderhaug, rådgiver i HivNorge.

– Like viktig er det at et testresultat bør bekreftes av en ny test som blir foretatt i trygge, kliniske omgivelser. I sommer advarte HivNorge i Aftenposten mot en hivtest folk kan ta hjemme om de frykter at de har vært i risikosituasjoner og kan ha blitt hivsmittet.

Testen er fullt lovlig, koster 99 kroner og det reklameres med at testen både er CE-godkjent og godkjent av Verdens Helseorganisasjon (WHO). HivNorge har sett dokumentasjon på WHO-godkjenning som dokumenterer et riktighetsnivå på rundt 98/99 prosent. I bruksanvisningen slås det fast at testen kan gi falske resultater, både negative og positiv og det presiseres at testen tidligst bør tas tre uker etter at man har vært i det man opplever som en risikosituasjon. Før dette har kroppen ikke fått tid til å danne antistoffer mot hiv, og det er disse antistoffene som indikerer et positivt testresultat. Tar man testen for tidlig, kan man altså risikere et feilaktig negativt testresultat. Det kan medføre at man ikke kommer seg til lege og under behandling og man risikerer å utsette andre for smitte.

Når HivNorge velger å opprettholde sin advarsel mot testen uten egentlig å vite hvor god eller dårlig testen er, så er det fordi at i en stresset situasjon hvor man kan være redd for resultatet ikke bør sitte hjemme alene og ta en slik test.

Støtte fra medisinsk holdHivNorge får støtte fra medisinsk hold. Overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk mener det er et problem at det ikke finnes en godkjenningsordning for medisinske tester på linje med det som finnes for medisiner her i landet. – CE-godkjenning sikrer at testene ikke er farlige å bruke, men er ikke en vurdering av hvor gode testene er, sier han.

Støtte fra medisinsk hold

Hortemo understreker at heller ikke en WHO-godkjenning endrer hans to viktigste innvendinger mot en slik hjemme-hiv-test: – De færreste tester er 100 prosent, sier han, det er derfor viktig at resultatet av en test bekreftes av en ny.

Dessuten legger han til testen kan gi en alvorlig diagnose som pasienten absolutt ikke bør bli stående alene om. Han advarer derfor mot å gjennomføre en test hjemme, uten kyndig og faglig bistand.

Også lederen av Noklus – en instans som kvalitetssikrer laboratoriebruk hos allmennleger og medisinske laboratorier og gir råd om medisinsk utstyr og testutstyr – støtter HivNorges syn. Professor Sverre Sandberg sier til Positiv at det kan være et positivt aspekt ved en slik test at man kan nå ut til mennesker som ellers ikke ville tatt testen. Han advarer imidlertid mot en slik ”hjemme” hivtest fordi dette er en test hvor et positivt resultat kan få alvorlige konsekvenser for pasienten: – Det er viktig at pasienten får de råd og den veiledning for at han eller hun skal vite hvordan de skal forholde seg til et mulig positivt testresultat, sier Sandberg.

Han mener denne typen tester bør kunne gjennomgås av et organ som vurderer påliteligheten av en slik test ettersom både falske positive tester og falske negative tester vil ha potensielt store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet som helhet. Bruksanvisning for slike tester må også gjennomgås nøye av fagfolk og det må være tydelig informasjon om hvordan personer skal forholde seg til ulike testresultater.

– Men per i dag finnes det ingen mulighet til å forby salg av en slik test, slår Sandberg fast, det må i så fall en lovendring til.

hivtesting og om hvor du kan teste deg for hiv

Les også

schedule23.05.2023

→ Apekopper blir mpox

Siden november i fjor, har mpox vært det offisielle navnet internasjonalt på det som tidligere ble kalt monkeypox. Nå vil også Norge følge rådene til verdens helseorganisasjon (WHO) og endre navnet på sykdommen apekopper til mpox.

schedule11.05.2023

→ HivNorge fyller 35 år

Samtidig som det er 40 år siden den første personen fikk diagnosen aids her i landet, er det også 35 år siden pasientorganisasjonen Pluss ble stiftet. Pluss heter i dag HivNorge. Senere i høst er det også 35 år siden Henki-dommen falt i Høyesterett.