ABC for kjærlighet

Skeiv Verden og Helseutvalget har i løpet i de siste tre årene kjørt mer enn 100 homofile menn fra hele verden gjennom et kurs om sikrere sex, menneskerettigheter og homoliv i Norge.  ABC for love – eller kjærlighetens ABC om man vil.

scheduleOppdatert: 23.08.2017

createForfatter: Olav André Manum (tekst og foto)

labelEmner:

Homofile innvandrere, flyktninger og asylsøkere er en sammensatt gruppe og svært sårbare med hensyn til hivsmitte. Enkeltmennesker i denne gruppen står for en høy andel av nysmitten her i landet. Å få dem i tale og gi dem kunnskap nok til å beskytte seg er derfor et verdifullt tiltak for den enkelte så vel som for samfunnet. 

Dette gjør Skeiv Verden i kompaniskap med Helseutvalget. Krisztian Rosza, som er Skeiv Verdens representant på kurset, understreker likevel at opplysningene også er rettet mot bifile, lesbiske og trans. – Disse gruppene er også velkomne og kan ha nytte av opplegget, forklarer Rosza og legger til at denne gangen deltok det også en transmann, men menn som har sex med menn utgjør flertallet. 

Positiv besøkte kurset en lørdag tidlig i november. Det var en sammensatt gruppe, med folk fra Syria, Senegal, Iran, Irak og Uganda. En fargerik gruppe hvor latteren satt løst og villigheten til å snakke med en norsk journalist var stor selv om det nok hjalp at journalisten er homo som dem selv. Men de færreste av dem ønsket å si navnet sitt eller bli tatt bilde av. Så stor er ikke tilliten til det norske samfunnet og norske myndigheter blitt ennå. 

Uten nettverkIkke til å undres over kanskje: Noen av landene disse mennene kommer fra tar livet av homoer ved å kaste dem ut fra taket i høyhus, andre land sperrer homofile menn inne i fengsel i minst fjorten år og offentliggjør både navn og bilde i lokale medier. Andre har overhodet ingen nettverk i hjemlandet fordi er farlig å bli sett sammen med kjente homofile. Da risikerer de selv å bli arrestert. Homsene på seminar i Skeiv verden hadde null rettssikkerhet i hjemlandet og få av deres menneskerettigheter ble respektert. Derfor er de forsiktige med å gå altfor høyt ut, de fleste av dem. 

Uten nettverk

Men som en av kursdeltagerne sier det: – Vi er ikke vant til at vi blir forklart at vi har rettigheter som homofile. Vi er vant til at staten forfølger oss, ikke beskytter oss, så foreløpig velger vi å være forsiktige. Kanskje er dette for godt til å være sant?

Men som en av kursdeltagerne sier det:

De er derfor glade for at alle på kurset har fått anledning til å snakke med en jurist, slik at de lærer noe om norske lover og egne rettigheter og plikter. 

MenneskerettigheterKrisztian Rosza fra Skeiv Verden er en av to ledere for kurset, Walter Heidkampf fra Helseutvalget er den andre. De to deler oppgaver og plikter tilnærmet likt mellom seg. Rosza forteller at ABC i kjærlighet er et slags grunnkurs i homoliv og sikrere sex, men understreker at vektlegging på menneskerettigheter er helt vesentlig: – De fleste vet noe hvordan de skal beskytte seg mot hiv, de vet om kondom, og de vet at de kan få behandling om ulykken skulle være ute. Det viktigste vi kan gjøre for dem, i hvert fall i starten av kurset, er å opplyse dem om at de har menneskerettigheter på linje med alle andre i dette samfunnet. Vi prøver også å finne frem til metoder for å styrke deres selvbilde og selvfølelse, lar dem oppleve fellesskap og at det er godt, alminnelig og normalt å være homofil og som mann ha sex med og forelske seg i andre menn. 

Menneskerettigheter

– Hvis folk føler at de er verdt noe, så tar de også bedre vare på seg selv og bruker den beskyttelsen som er tilgjengelig, sier Rosza og lyder nærmest som et ekko av spesiallege Svein Erik Ekeid som på 1980-tallet tok til orde for å styrke homofiles selvfølelse og opplevelse av egenverd nettopp for å berede grunnen for at folk skulle bli i stand til å beskytte seg mot det som den gangen var en dødsdom. Ekeid var i noen år sjefen for det hivforebyggende arbeidet her i landet. 

Rosza forklarer at hvert kurs er unikt. Denne gangen er et flertall av deltagerne fra Syria, men slikt varierer. Det varierer også hvor lenge de har vært i landet og hvor godt de kjenner Norge. På denne lørdagen i november har folk botid i Norge fra én uke (!) til to og et halvt år. – Det at mange har svært ulik bakgrunn og kommer fra til dels svært ulike kulturer, kan skape utfordringer for oss som arrangører, men stort sett legger folk godviljen til, fortsetter psykologen Rosza. 

God stemningStemningen rundt lunjsbordet er god. De fleste gir uttrykk for at det er godt å komme seg ut av mottaket for en stund og opplever det som styrkende å være sammen med andre homofile. Følelsen av å være homofil skaper et større fellesskap enn de ulike kulturene som kanskje kan skape avstand. De fleste har kommet i kontakt med Skeiv Verden gjennom bekjente, men flere har også fått hjelp og anbefalinger fra lederne på mottakene der de bor. Teknologien har også vært til hjelp: – Flere av oss har brukt Grindr eller lignende apper for å treffe andre homofile, og det har fungert bra, sier en av syrerne og smiler lurt. 

God stemning

Noen har også reist langt for å delta på seminaret: En kommer for eksempel fra Stavanger, mens andre ikke har lengre reisevei enn fra Rjukan og Østfold. Mange av kursdeltagerne har opplevd at andre mottaksbeboere har de samme fordommene som de har møtt i hjemlandet, så det er nødvendig å hente dem ut fra disse miljøene og inn i omgivelser hvor de føler seg trygge. 

Svært få av kursdeltagerne ønsket å stå frem med bilde og navn, men disse tre hadde ingen problemer med å stå frem som homo i omgivelser de opplevde som trygge. Foran Enoch Mutebi, dernest Joseph Mardelli og bakerst Alexander Rose.

– Det som hjelper er å skape et trygt miljø hvor deltagerne kan være seg selv og åpent homofil for seg selv, oss og hverandre. Da åpner de seg for å ta inn ny kunnskap. Hvis vi ikke skaper trygghet og gir dem kunnskap om rettigheter, mister folk fokus for de er mest redde for å bli sendt ut av landet. Samtidig vet vi at selv om de føler seg utrygge og utsatt også her i Norge, så har de sex og blir eksponert for smitte. Da må vi ha skaffet dem kunnskap og selvsikkerhet nok til at de beskytter seg.

PEP og PrEPKunnskapsnivået varierer. Det bekrefter samtalen rundt lunsjbordet. En forklarer for eksempel at han ikke visste at kyssing er risikofritt, en annen visste ikke om PEP og PrEP, mens flere sier at det er godt å få snakket om sex, fordi om du tenker på sex med mindre redsel, hvis du har mindre angst for din egen kåthet, så er det også enklere å tenke på hiv og få til å gjøre det som er nødvendig for å beskytte seg selv og partneren mot hivsmitte og naturligvis også mot andre seksuelt overførbare sykdommer. Rundt bordet hersker det full enighet om at man også må ta vare på partneren sin. 

PEP og PrEP

Helheten er viktig, understreker Rosza, og derfor snakker vi om nettverk, mental helse, åpenhet, kondombruk, fysisk helse og andre ting som er vesentlige i en persons liv. – Så må de selv definere hvor de står med hensyn til de ulike elementene og hvordan de kan bruke dem til å påvirke de andre elementene i livshjulet, sier han. – Da har vi også en slags plattform for å jobbe med hver enkelt ut fra deres egne forutsetninger. Og da får vi satt i gang en prosess som forhåpentligvis vil føre til nødvendige endringene både med hensyn til selvfølelse og sikrere sex, avslutter Rosza. 

Les også

schedule13.05.2024

→ Per Miljeteig tildeles Kongens fortjenstmedalje  

Mandag 13. mai ble aktivist og tidligere styreleder i HivNorge, Per Miljeteig tildelt Kongens fortjenestmedalje. Statsforvalter Valgerd Svarstad Haugland var til stede på seremonien på Håndverkeren i Oslo for å overrekke medaljen.

schedule08.05.2024

→ HivNorge søker ny rådgiver

Vi søker nå etter en rådgiver i 100% stilling til å bli en del av laget. I dag er vi 7 personer som jobber både selvstendig og i team, vi har en flat struktur der alle ansatte rapporterer direkte til generalsekretær. Vi lover spennende utfordringer og muligheten til å gjøre en forskjell.