Å bli eldre med hiv 

En naturlig følge av de enorme fremskrittene innen diagnostisering og behandling av hiv, er bekymringen for komorbiditeter hos den aldrende gruppen mennesker som lever med hiv. I en av de innledende sesjonene på årets internasjonale aidskonferanse, belyses de biologiske faktorene ved aldring, hva pasienten har behov for og hvor fokus bør ligge for de som yter helsetjenester for disse pasientene. 

scheduleOppdatert: 19.07.2021

createForfatter: Caroline Pisani

labelEmner:

Komorbiditet beskriver samtidige lidelser eller sykdommer i kroppen, som gjennom interaksjoner kan gjøre det mer utfordrende å finne en god behandling for hver enkelt lidelse. Nick Funderburg fra Ohio State University stiller spørsmålet om hivbehandlingen (ART) i seg selv påvirker aldringsprosessen. Det korte svaret er ja. Funderburgs og andres forskning viser at uttrykket av arvematerialet i cellene hos mennesker som lever med hiv er annerledes enn hos de som ikke lever med hiv. Dette gir seg igjen uttrykk i raskere aldring av immunsystemet og blant annet en høyere grad av kalsium i blodårene som gir økt risiko for hjerte- og karsykdom.   

Utfordringen med å plassere en årsakssammenheng utdypes videre av Lene Ryom fra CHIP i Danmark. Det er ikke entydig om den økte risikoen for aldersrelatert sykdom kan knyttes til hivbehandlingen eller livsstilsfaktorer som kosthold og røyking, som i like stor grad kan øke omfanget av livsstilssykdommer som overvekt eller nedsatt nyrefunksjon. Det viser seg at god oppfølging av livsstilsutfordringer og røykeslutt dramatisk reduserte risikoen for kreft og forbedret forventet levetid hos hivpasienter.  

For pasienten er det viktigst å bli hørt, påpeker Richard Harding fra King´s College i London. Panelet enes om at i møte med mennesker som lever med hiv er det viktig at ikke alt henges på hivknaggen. Den store andelen hivpasienter har en forventet levetid som er på høyde med øvrig befolkning og vil ha behov for individuelt tilpasset behandling. For behandlende lege og andre som yter helsetjenester er det viktig å identifisere hva som er viktig for pasienten, og bevege seg bort fra plassere pasienten inn i standardiserte behandlingsforløp. For hivpasienter kan også aldersrelaterte lidelser opptre noe tidligere enn hos den øvrige befolkningen, så det er klokt å begynne å screene for aldersrelaterte lidelser tidlig.   

Les også

schedule26.09.2023

→ Fast Track Cities 2023-konferansen er i gang

Fagpersoner, aktivister og berørte på hivfeltet er samlet for å dele erfaringer, presentere forskningsresultater og for å styrke det internasjonale nettverket. – Arbeidet for å ende hivepidemien er ikke bare medisinsk, i dag er den største utfordringen stigmaet og de sosiale belastningene relatert til hiv, forteller Amsterdams ordfører.

schedule25.09.2023

→ Belyser diskriminering i helsevesenet

Helsefestivalen ble i helgen arrangert for fjerde gang av Tverrkulturell helseinfo og samarbeidspartnere i Oslo. Festivalen tar for seg viktige temaer på helsefeltet, og i år var hovedtemaet diskrimering i helsevesenet. Helsefestivalen gikk over to dager hvor det ble invitert til både fagseminar og en åpen dag med stands på Grønland torg.