Treff for likepersoner og brukerrepresentanter lørdag 28. august

For deg som vil vite mer om frivillig arbeid.

Hvor og når

place Oslo event 28.08.2021 - 28.08.2021 schedule 10:00 - 16:30

Hva det vil si å være brukerrepresentant?

En brukerrepresentant er en person som har erfaring med å være pasient eller pårørende, og som ønsker å bidra med sine erfaringer for å forbedre tilbud på sykehus, avdelinger eller i andre brukerråd og fora.

HivNorge får jevnlig forespørsler om brukerrepresentanter. Kanskje er det noe for deg? Bli med på en uforpliktende samtale og hør andre brukerrepresentanters erfaringer.

Vil du være likeperson? 

Året som har gått har vært et år i endring og som har vist et behov for andre og nye treffarenaer. Det å være likeperson for noen innebærer ikke bare en-til-en-samtaler, men kan være like aktuelt når flere møtes. HivNorge ønsker fremover, i enda større grad, å legge til rette for flere nettverksgrupper, både i våre lokaler og lokalt der hvor du bor.

Kan du tenke deg å ha en nøkkelrolle i slike nettverksgrupper? Bli med på workshop om samtaler i grupper og samtaler med personer som kan være i en vanskelig følelsesmessig situasjon, samt om rolleforståelse og grensesetting.

Det er begrenset antall plasser. Reiseutgifter og opphold vil dekkes for personer bosatt utenfor Oslo-området.

Tid: lørdag 28. august fra kl. 10-16.30. Vi avslutter med felles middag kl. 17.
Sted: Oslo
Påmeldingsfrist: mandag 23. august 

Foto: Dylan Gillis/unsplash.com