Temakveld på Aksept

Temakveld på Aksept hvor sykepleier Kim Eriksen presenterer funn fra en gjennomgang av internasjonal forskning.

Hvor og når

place Fagerheimgata 16, 0567 Oslo event 26.03.2019 - 26.03.2019 schedule 16:00

Sykepleieres holdninger til hivsmittede pasienter.

Sykepleier Kim Eriksen presenterer funn fra en gjennomgang av internasjonal forskning på området.

Sykepleiere har generelt god kunnskap og gode holdninger overfor pasienter som lever med hiv. Men det er dokumentasjon på at det fortsatt er mange som har stigmatiserende atferd og holdninger over hivsmittede pasienter.

Åpent miljø på Aksept fra 1600. Det severes enkel middag kl. 17.00

For mer informasjon, se Aksept sine hjemmesider.