Temakveld: Digitalt pasientforløp

– vil du prøve ut vårt hjemmesykehus?

Hvor og når

place Christian Krohgs gate 34, 0186 Oslo event 09.12.2019 - 09.12.2019 schedule 17:30

Oslo universitetssykehus har siden 2018 jobbet med å etablere et webbasert digitalt pasientforløp som helt eller delvis kan erstatte oppmøte og konsultasjon på poliklinikk. Dette skal de gjøre ved hjelp av de digitale pasienttjenestene som allerede er tilgjengelige i OUS i dag.

Hva innebærer dette? Jo blant annet at du bruker de digitale tjenestene som er tilgjengelig for å kommunisere med lege, sykepleier og sekretær om timer, behandling og oppfølging. I stedet for å ringe inn for å bytte time, bruker du tjenesten for timeendring i Min Journal. I stedet for å møte opp fysisk til konsultasjon, kommuniserer du og din behandler ved hjelp av utfylling og innsending av konsultasjonsskjema og sikker melding. Du vil fortsatt måtte møte opp for blodprøvetaking, men prøvesvar kan gjøres tilgjengelig for deg via pasienttjenestene i MinJournal.

Kim Fangen og Kaia Spilhaug Torkildsen som begge er tilknyttet prosjektet på Ullevål kommer til oss og presenterer dette og svarer på spørsmål.

Påmeldingsfrist 4. desember. Håper du kommer!